Stichting Sociale Gezondheid
Deurne

St. Sociale Gezondheid Deurne

Bezoekadres: Fabriekstraat 24 5753 AH Deurne
Postadres secretariaat: Zeisveld 35 3993 SH Houten
mail: secretaris at socialegezondheiddeurne.nl
Tel: 06 30 69 34 85

nieuws

naar een inclusieve samenleving

sociale gezondheid

voor wie?

hoe?

projecten

documentatie

statutair

organisatie

Achtergronddocumentatie (vervolg)

Over locale samenwerking en wijkgericht werken:

Regie aan de poort. De basiszorg als verbindende schakel tussen persoon, zorg en samenleving
Raad voor de Volksgezondheid en Zorg, Den Haag, december 2012

Regie aan de poort. Achtergrondstudies deel 1 t/m 4 bij het advies
Raad voor de Volksgezondheid en Zorg, Den Haag, december 2012

Integrale zorg in de buurt. Meer gezondheidsresultaat per euro
NYFER, april 2012

Kosten en baten van de "Gezonde wijk". Resultaten van een indicatieve MKBA in een pilotwijk
LPBL, december 2011

Gezonde Wijk in praktijk. Successen, lessen en tips van de experimenten Gezonde Wijk binnen de wijkenaanpak
BZK/VWS, maart 2012

Wijkgericht werken:intersectorale samenwerking in de wijk door grenzenwerk
Achtergrondstudie, Raad voor de Volksgezondheid en Zorg, Den Haag, 2012

Een stap verder met wijkgericht werken. Hoe doe je dat?
VNG/BZK, december 2009

Dorps- en wijkgericht werken
Beleidsnotitie Gemeente Gemert-Bakel, mei 2012

Zupport copyright 2016