Stichting Sociale Gezondheid
Deurne

St. Sociale Gezondheid Deurne

Bezoekadres: Fabriekstraat 24 5753 AH Deurne
Postadres secretariaat: Zeisveld 35 3993 SH Houten
mail: secretaris at socialegezondheiddeurne.nl
Tel: 06 – 30 69 34 85

nieuws

naar een inclusieve samenleving

sociale gezondheid

voor wie?

hoe?

projecten

documentatie

statutair

organisatie

Project

• Korte Lijnen tussen Gezondheid en Werk, vervolgproject

Het project "Korte Lijnen tussen Gezondheid en Werk" betreft een vervolg op het gelijknamige project dat onder auspiciën van het landelijke project "Sterk naar Werk. Ziek en mondig in de eerste lijn" van september 2009 tot augustus 2010 in Deurne plaatsvond.
Dit project leverde verwachtingsvolle resultaten op. De projecttijd was echter te kort om een nieuwe samenwerkingsvorm met een “arts voor arbeid en gezondheid” in de eerste lijn voldoende te laten beklijven. Een vervolg is wenselijk om de samenwerking verder te verbreden en verdiepen en naar oplossingen te zoeken voor duurzame financiering en structurele inbedding.
Dankzij toegezegde financiële steun van twee locale fondsen (stichting Het Vervolg en Stichting Steun Welzijnszorg) was tot ver in 2011 een vervolgproject mogelijk.

De stichting wil dit initiatief verder voortzetten zodra hier nieuwe financieringsbronnen voor beschikbaar komen.


• Documentatie

website Project "Korte Lijnen tussen Gezondheid en Werk"
website landelijk project "Sterk naar Werk. Ziek en mondig in de eerste lijn"

Zupport copyright 2016