Stichting Sociale Gezondheid
Deurne

St. Sociale Gezondheid Deurne

Bezoekadres: Fabriekstraat 24 5753 AH Deurne
mail: secretaris at socialegezondheiddeurne.nl
Tel: 06 – 30 69 34 85

naar een inclusieve samenleving

sociale gezondheid

voor wie?

hoe?

projecten

documentatie

statutair

organisatie

Achtergronddocumentatie

Over een gezonder Deurne:

Op weg naar een gezonder Deurne
Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011
GGD Brabant- Zuidoost 2011


Over Welzijn Nieuwe Stijl, WMO en Kanteling:

Edgar, gezien en gekend door zijn gemeente
Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeentes, Essay Tof Thissen
KING, Den Haag, 2012

Kantelen en de kracht van de eenvoud
Een sprankelende handreiking voor de participerende overheid
VNG, februari 2012

Begeleiding in de Wmo in 2013
Actiepunten ter voorbereiding op een gekantelde werkwijze
Movisie, februari 2012

Handreiking Toegang tot de WMO
Praktische handvatten voor gemeenten
TransitieBureau Begeleidng in de WMO, april 2012

De noodzaak tot ontschotting in ondersteuning kwetsbare burgers
Stade Advies, mei 2012

De Kanteling: one-stop service of toch liever niet?
Joke Regouw, oud-beleidsmedewerker VNG, bestuurder Stichting VraagWijzer Nederland, JR, mei 2012, column

Zeg, bent ú misschien die nieuwe professional?
De omslag van de visie over welzijn naar het handelen van de nieuwe professional
Movisie, Maaike Kluft,2012

Samen beoordelen werkt!
Eindverslag Project Gezamenlijke Beoordeling voor werk, inkomen, zorg en welzijn.
Ministeries van SZW en WVS, januari 2012


Over locale samenwerking en wijkgericht werken:

Klik hier voor een volgende pagina


Over ouderen:

Zorgstandaard Dementie
Concept. Alzheimer Nederland & Vilans. 31 mei 2012

Zicht Op Elke Kern
Eindverslag Dementieaanbod Deurne, Helenaveen, Liessel, Neerkant, Vlierden
RDO Samen voor dementie Deurne, Asten Someren, februari 2012

KOMPLEET. Ketenzorg Ouderen Met Partners in Laagdrempelig Eerstelijns Thuiszorg
Factsheet PoZoB


Over houdbare (gezondheids)zorg:

Andere houding van zorggebruikers en zorgverleners nodig voor houdbare gezondheidszorg
Peter Kooreman, Arjen van Witteloostuijn, VGE, oktober 2011

Complexiteit: de “tumor” van de ketenzorg
Ton van Asseldonk, Arnold Romeijnders, Victor Pop, 11 oktober 2008

Slimmer met Zorg. Regio Eindhoven. 2013 - 2018
Meer gezondheid voor minder kosten door populatie-gebonden zorgafspraken Eindhoven.Samenvatting 1 & 2.

Vitaal en bevlogen: Vermarkting van gezondheid van werknemers
WRR-project Markt, Staat en Samenleving. Webpublicatie nr. 53, januari 2011

Het beste voor Kees: De 44-jarige autist Kees Momma woont nog bij zijn ouders.
Hoe lang houden de bejaarde ouders de 24-uurs zorg vol en wat gebeurt er met Kees als zij niet meer voor hem kunnen zorgen? Documentaire op maandag 2 juni 2014.

Klik hier voor een toelichtend vraaggesprek met documentairemaakster Monique Nolte.

Frans Bromet: Doe het zelf zorg
Op 1 april 2013 staan in Rotterdam 350 hulpverleners op straat, als gevolg van bezuinigingen. Documentaire toont het afscheid van de hulpverleners die decennia lang lief en leed hebben gedeeld met de bewoners en laat zien wat bezuinigingen betekenen voor cliënten die voortaan 'zelfredzaam' moeten zijn. Gepubliceerd: 15 mei 2014

Zupport copyright 2022