Stichting Sociale Gezondheid
Deurne

St. Sociale Gezondheid Deurne

Bezoekadres: Fabriekstraat 24 5753 AH Deurne
Postadres secretariaat: Zeisveld 35 3993 SH Houten
Tel: 06 – 30 69 34 85 Fax: 084 – 730 13 29

klik hier voor een mailbericht

nieuws

naar een inclusieve samenleving

sociale gezondheid

voor wie?

hoe?

projecten

documentatie

statutair

organisatie

contact

Projecten

project integrale vraagverheldering

project signalering meervoudige hulpvragen

organisatie Participatiecafé Deurne

project dementievriendelijke plattelandskernen

project korte lijnen tussen gezondheid en werk

Zupport copyright 2016