Stichting Sociale Gezondheid
Deurne

St. Sociale Gezondheid Deurne

Bezoekadres: Fabriekstraat 24 5753 AH Deurne
mail: secretaris at socialegezondheiddeurne.nl
Tel: 06 – 30 69 34 85

nieuws

naar een inclusieve samenleving

sociale gezondheid

voor wie?

hoe?

projecten

documentatie

statutair

organisatie

Een ander gezondheidsbegrip

Vaak onbedoeld dragen onze alledaagse begrippen ‘ziekte’ en ‘gezondheid’ bij aan de groeiende medicalisering van de maatschappij. Het gebruik van deze termen stimuleert de ontwikkeling van medische technologie. Daardoor breidt het bereik van het gezondheidsstelsel steeds verder uit, maar dat maakt het daarmee ook onbetaalbaar.
Sinds de WHO het begrip ‘gezondheid’ definieerde, zijn niet alleen de maatregelen op het gebied van voeding en hygiëne veranderd, maar ook het landschap van ziektebeelden en de mate waarin deze zich manifesteren.
Leidde ziekte eerder tot een vroege dood, nu groeit wereldwijd al decennialang het aantal mensen dat met ziektes in leven blijft. Een toenemend aantal ziekten is chronisch geworden en chronische ziekten drukken onevenredig zwaar op de uitgaven van gezondheid en maken het gezondheidssysteem steeds minder houdbaar.

Wij willen mensen met (chronische) ziekten en gebreken liever niet uitsluitend als ‘zieke’ bestempelen. Dat gaat voorbij aan de menselijke kracht om zelfstandig het hoofd te bieden aan de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven en om met een ziekte of gebrek naar tevredenheid te kunnen functioneren. Wij benaderen ‘gezondheid‘ liever als het vermogen of de veerkracht van de mens om zich aan te passen en hierin zelf de regie te houden of te nemen.
Zo’n andere benadering van het gezondheidsbegrip is van belang voor het benoemen van onze doelstellingen en voor het vaststellen van de juiste succesfactoren in onze projecten. Ook als het terugwinnen van levensjaren of volledig herstel niet mogelijk is blijken mensen hun kwaliteit van leven te kunnen verbeteren als zij leren omgaan met hun beperkingen en deel blijven nemen aan de samenleving.

Deze beschouwing is geïnspireerd door de introductie van een nieuw gezondheidsbegrip in How should we define health? Machteld Huber e.a., BMJ 2011. 343(4163):235-237.
In 1948 definieerde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) 'gezondheid’ als ‘een staat van volledig fysiek, mentaal en sociaal welzijn, niet enkel de afwezigheid van ziekte of kwalen'.

Bekijk ook het filmpje ! (klik hier)

Zupport copyright 2022