Stichting Sociale Gezondheid
Deurne

St. Sociale Gezondheid Deurne

Bezoekadres: Fabriekstraat 24 5753 AH Deurne
mail: secretaris at socialegezondheiddeurne.nl
Tel: 06 30 69 34 85

nieuws

naar een inclusieve samenleving

sociale gezondheid

voor wie?

hoe?

projecten

documentatie

statutair

organisatie

Hoe?

De SSGD gaat projectmatig te werk en besteedt aandacht aan een duurzame lokale verankering van resultaten. Daarom ontwikkelt de stichting organisatieoverstijgende, systeemgerichte initiatieven.

Omwille van de lokale verankering moet gemeente Deurne bij alle initiatieven van de SSGD als medeprobleemeigenaar optreden.
De eerste resultaten moeten al binnen een jaar zichtbaar zijn.

Bij de keuze voor projecten hanteert de stichting de volgende criteria:
Urgent probleem; ligt al op ons bord.
Moet kunnen leiden tot verbeterde participatie: draagt bij aan meedoen.
Relatie met gezondheid.
Versterken van eigen kracht, zelfregie.
Is een werkelijke behoefte bij de doelgroep.
Moet maatschappelijke kosten besparen (sociale winst opleveren).
Moet betaalbaar, realistisch, haalbaar zijn.
De effectiviteit moet meetbaar zijn.

Zupport copyright 2022