Stichting Sociale Gezondheid
Deurne

St. Sociale Gezondheid Deurne

Bezoekadres: Fabriekstraat 24 5753 AH Deurne
mail: secretaris at socialegezondheiddeurne.nl
Tel: 06 – 30 69 34 85

nieuws

naar een inclusieve samenleving

sociale gezondheid

voor wie?

hoe?

projecten

documentatie

statutair

organisatie

Statutair

Doel van de stichting

De Stichting Sociale Gezondheid Deurne stelt zich ten doel:
a. het bevorderen van de lichamelijke en psychische gezondheid en het welzijn van alle inwoners van de Gemeente Deurne, en het stimuleren dat alle diensten terzake in het grondgebied van Gemeente Deurne in onderlinge samenhang of gebundeld aangeboden worden;
b. het realiseren van groei, ontwikkeling, innovatie, kennisontwikkeling en continuïteit in de gezondheidszorg en welzijnszorg door middel van onderlinge samenwerking en door samenwerking met derden;
c. het uitvoeren van preventietaken, met name die waarin (nog) niet of onvoldoende door één of meer van de samenwerkende partners kan worden voorzien;
d. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daaraan dienstig kan zijn.

Bij het verrichten van haar activiteiten streeft de stichting een maatschappelijk doel na.

Activiteiten

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. het bevorderen en in stand houden van een samenwerkingsrelatie tussen hulpverleners en organisaties van hulpverleners op het gebied van welzijn en gezondheidszorg;
b. het stimuleren en ondersteunen van initiatieven die gericht zijn op ontwikkeling en/of versterking van samenwerkingsvormen, in algemene zin en op specifieke onderdelen van het werkveld;
c. het verwerven van subsidies ten behoeve van het bereiken van het doel;
d. het verzamelen van andere wettige verkrijgingen en baten;
e. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Stichting Sociale Gezondheid Deurne is opgericht op 22 oktober 2010 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Brabant onder nummer 51132400.

Bankrekeningnummer: ING 5761689.

Klik hier voor het Mission Statement van de stichting.

Zupport copyright 2022