Stichting Sociale Gezondheid
Deurne

St. Sociale Gezondheid Deurne

Bezoekadres: Fabriekstraat 24 5753 AH Deurne
mail: secretaris at socialegezondheiddeurne.nl
Tel: 06 Ė 30 69 34 85

nieuws

naar een inclusieve samenleving

sociale gezondheid

voor wie?

hoe?

projecten

documentatie

statutair

organisatie

Naar een inclusieve samenleving

Stichting Sociale Gezondheid Deurne (SSGD) is een organisatie van zorg- en welzijnsinstellingen in Deurne die lokale samenwerkingsvormen, infrastructuren en zorgnetwerken ontwikkelt.
Daarmee helpt de SSGD de deelnemende organisaties om in te spelen op concrete behoeften van burgers, cliŽnten en patiŽnten in Deurne.
De stichting bouwt aan een sluitende keten van welzijn en zorg. Dat draagt bij aan maatschappelijke deelname voor iedereen.


Van nationale verkokering naar lokale samenwerking

In de sociale wetgeving is een ontwikkeling gaande om de regie steeds meer te verleggen van nationaal naar lokaal niveau. De lokale organisaties zijn zich er sterk van bewust dat ze zorg dichtbij moeten leveren. Ze willen de cliŽnt laagdrempelige toegang bieden tot hulp- en zorgverleners. Ook korte lijnen tussen hulp- en zorgverleners onderling zijn een belangrijk doel.
Het doel van de SSGD is niet om organisaties samen te voegen, maar om samen te werken. Lokale samenwerking, taakverdeling en coŲrdinatie zijn belangrijke bouwstenen voor een verbeterde aanpak in de gezondheidszorg.
Er zijn al verschillende lokale samenwerkingsverbanden. De SSGD gaat nog een stap verder. De partijen die samenwerken binnen de SSGD, durven namelijk te ontschotten, zodat we vanuit gezamenlijke doelen kunnen werken. Wat de individuele instelling of hulpverlener niet kan, bijvoorbeeld omdat deze vastloopt in de bestaande regelgeving, daar kan de SSGD door een gezamenlijke aanpak wel nieuwe inzichten opleveren.

Meer behoeften

De zorgbehoeften van burgers, cliŽnten en patiŽnten zullen eerder groter dan kleiner worden. Het lijkt erop dat we alleen met een lokale benadering aan die behoeften kunnen voldoen. Maar dat stelt dan wel hoge eisen aan creativiteit, kennis, kennis delen en vindingrijkheid van de lokale partners. De SSGD bewijst haar meerwaarde in verbetering van deze kwaliteiten bij onze organisaties.

Meedoen werkt helend

Meedoen in de samenleving is van grote waarde en dat willen we optimaal bevorderen. En niet kunnen participeren door ziekte of gebrek willen we zo veel mogelijk terugdringen. Want meedoen in de samenleving betekent kwaliteit van leven. Meedoen kan zelfs helend werken en soms ziekte of gebrek helpen voorkomen. Met de SSGD maken we dit mogelijk. We zorgen voor kwaliteit bij de deelnemende organisaties en onderlinge samenwerking. Zo werken we aan inclusieve gezondheidszorg en welzijn: hulp- en zorgverlening die ervoor zorgt dat iedereen kan meedoen.

Klik hier voor het Mission Statement van de stichting.

Zupport copyright 2022