Stichting Sociale Gezondheid
Deurne

St. Sociale Gezondheid Deurne

Bezoekadres: Fabriekstraat 24 5753 AH Deurne
mail: secretaris at socialegezondheiddeurne.nl
Tel: 06 – 30 69 34 85

nieuws

naar een inclusieve samenleving

sociale gezondheid

voor wie?

hoe?

projecten

documentatie

statutair

organisatie

Alzheimer Café Peelland, programma 2023
Bericht van 30 januari 2023

Na een periode van gebrekkige communicatie onzerzijds over bijeenkomsten van het Alzheimer Café treft u hier nu het programma aan voor het eerste halfjaar 2023.
Het café is in Dienstencentrum De Beiaard, Pastoor de Kleijnhof 21 in Asten van 19.30 – 21.00 uur. Inloop vanaf 19.00 uur.
Maar pas op: Vanaf maart op een andere locatie!

=> Klik hier voor het Programma 2023 van het Alzheimer Café.


Op 7 juni 2022 weer Alzheimer Café Peelland
Bericht van 26 mei 2022

Na het bijzondere Alzheimer Café op 3 mei, waarin bewegingsdocent Rinus Pecht het belang van bewegen voor ouderen nog maar eens duidelijk maakte en daarbij zo’n vijftig gasten en vrijwilligers van de stoel kreeg, staat er voor 7 juni weer een ‘gewone’ bijeenkomst gepland. Het thema is dan: De overgang naar het verpleeghuis.
Het café is in Dienstencentrum De Beiaard, Pastoor de Kleijnhof 21 in Asten van 19.30 – 21.00 uur. Inloop vanaf 19.00 uur.

=> Klik hier voor de volledige uitnodiging.


Alzheimer Café Peelland op dinsdagavond 3 mei 2022
Dementie en bewegen

Bericht van 20 april 2022

3 mei weer Alzheimer Café Peelland
De belangstelling voor het Alzheimer Café is na de coronabeperkingen weer groot. Het was in april weer drukker dan de maand ervoor. Voor de bijeenkomst op dinsdag 3 mei wordt ook op een grote opkomst gerekend. Het thema is ‘Dementie en bewegen’. Het café is in Dienstencentrum De Beiaard, Pastoor de Kleijnhof 21 in Asten van 19.30 – 21.00 uur. Inloop vanaf 19.00 uur.

=> Klik hier voor de volledige uitnodiging.


Alzheimer Café Peelland op dinsdag 8 maart 2022:
Onbegrepen gedrag

Bericht van 20 februari 2022

Gelukkig kan het weer: een gewoon Alzheimer café.
Alzheimer Café Peelland organiseert weer een bijeenkomst voor mensen met dementie, hun naasten en belangstellenden uit Asten, Deurne en Someren. Dit keer (i.v.m. carnaval) niet op de eerste dinsdag van de maand maar op dinsdag 8 maart in Dienstencentrum De Beiaard, Pastoor de Kleijnhof 21 in Asten, van 19.30 tot 21.00 uur. Inloop vanaf 19.00 uur.

=> Klik hier voor de volledige uitnodiging.


Veilig!? Je verbeeldt het je maar!

Bericht van 28 januari 2021

Van de bijna 70 deelnemers aan het Participatiecafé Deurne vermoedde ongeveer de helft ooit huiselijk geweld of kindermishandeling. Heel vaak tijdens het uitoefenen van hun functie. Dit was het antwoord van de deelnemers op een vraag van de inleidster van het thema. Annette Kellenaers is als projectleider van de regionale aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling in Zuidoost Brabant niet verbaasd over dit antwoord. Geweld komt vaker voor dan je denkt!

=> Klik hier voor een impressie van de bijeenkomst.


Niet hun ziekte, maar de mens zelf centraal!

Bericht van 13 juni 2019

Mensen zijn niet hun aandoening. Toch focussen we daar in de zorg doorgaans wel op. Alle aandacht gaat uit naar hun klachten en gezondheidsproblemen, en hoe we die kunnen oplossen.
Positieve Gezondheid kiest een andere invalshoek. Het accent ligt niet op ziekte, maar op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt.
Tijdens het Participatiecafé van 13 juni jl. gingen werkers op het gebied van zorg en welzijn in Deurne zelf aan de slag met Positieve Gezondheid en deden daarbij soms verrassende inzichten over zichzelf op.

=> Klik hier voor een impressie van de bijeenkomst.


Deurne aan het Omdenken!

Bericht van 29 november 2018

Omdenken was dit keer het thema van het Participatiecafé Deurne. Het Participatiecafé Deurne heeft elk jaar een ander thema, dat gaat over actuele ontwikkelingen of nieuwe initiatieven in Deurne.
Na diverse inhoudelijke thema’s vond de voorbereidingscommissie het nu tijd om een andere, algemenere benadering te kiezen. Het Participatiecafé had een lustrum te vieren en ook daarom wilde men dit keer groter uitpakken.
Extra financiële steun van gemeente Deurne en donaties van Stichting Steun Welzijnszorg en Stichting Het Vervolg maakten het mogelijk een team van Omdenken uit te nodigen.

=> Klik hier voor een impressie van de bijeenkomst.


Catharina Haverkamp en Joop Bonekamp van Omdenken spelen een sketch.


Samenwerking huisartsen met Zorg in Deurne

Bericht van 22 november 2018

Huisartsen in Deurne besteden steeds meer tijd aan wijkgerichte samenwerking.
De afgelopen jaren richtte die samenwerking zich vooral op de zorg voor kwetsbare ouderen, maar inmiddels is het tijd voor een verdere verbreding.
Op 22 november 2018 werd verder verkend hoe de samenwerking met Zorg in Deurne versterkt zou kunnen worden. Op initiatief van de huisartsen organiseerde Stichting Sociale Gezondheid Deurne in samenwerking met gemeente Deurne hier een avond over.
Het besprokene wordt samen met Zorg in Deurne verder uitgewerkt.

=> Klik hier voor een impressie van de bijeenkomst.Opnieuw veel belangstelling voor Zorg in de Wijk!

Bericht van 31 mei 2018

Na het Participatiecafé Deurne Najaar 2017 was ook de voorjaarseditie van het Participatiecafé Deurne 2018 druk bezocht.
Dit Participatiecafé vormde een voortzetting van wat in het najaar al behandeld was. Veel deelnemers gaven namelijk aan nog veel meer over dit onderwerp te willen weten en delen. Onder het motto “Samenwerking in de wijk! En nu de diepte in!” stond dit thema opnieuw op de agenda.

=> Klik hier om het verslag van de bijeenkomst te lezen.

Veel belangstelling voor Zorg in de Wijk!

Bericht van 30 november 2017

Met ruim honderd gasten was het Participatiecafé Deurne Najaar 2017 het drukst bezochte participatiecafé dat tot nu toe in Deurne plaatsvond.
Onder het motto “Erop uit! Werken in en vanuit de wijk” stond dit keer Zorg in Deurne centraal en vond het Participatiecafé plaats in het Gemeentehuis.

=> Klik hier om het verslag van de bijeenkomst te lezen.

De dag goed besteed? Over dagbesteding
Bericht van 11 mei 2017

Inmiddels weten we, dat werken bijdraagt aan positieve gezondheid. Tegelijkertijd is (betaald) werken niet voor iedereen weg gelegd. Welke manieren zijn er dan om je dag goed te besteden?
Die invulling kan heel verschillend zijn. Tijdens het Participatiecafé Deurne op donderdag 11 mei jl. maakten de deelnemers kennis met verschillende vormen.

Elk jaar is er voor werkers bij professionele instellingen en vrijwilligersorganisatie twee keer zo'n Participatiecafé. De bijeenkomsten zijn bedoeld om het onderlinge netwerk te versterken en inzichten te delen over actuele gespreksonderwerpen.

inleiding Positieve Gezondheid tijdens het Participatiecafé Deurne

We waren dit keer te gast bij Sociaal Cultureel Centrum Den Draai, Blasiusstraat 2, 5754 AV Deurne.

=> Klik hier om het verslag van de bijeenkomst te lezen.Zelfdoding. Durf door te vragen!
Bericht van 24 november 2016

Op initiatief van de huisartsen in Deurne vond op 24 november bij Beekman & Beekman een informatiebijeenkomst plaats over zelfdodingen in Deurne.

burgemeester Mak

Ruim zestig lokale hulpverleners waren daarbij aanwezig.
De sprekers van deze avond spoorden hen aan om het gespreksonderwerp niet te ontwijken, maar open tegemoet te treden en ook met elkaar als hulpverleners in gesprek te gaan om de onderlinge samenwerking verder te verbeteren.

=> Klik hier om het volledige bericht te lezen.Armoede. Je weet niet wat je mist!
Bericht van 17 november 2016

“Er wordt in Deurne zinvolle hulp aangeboden, maar deze hulp bereikt jammer genoeg lang niet alle mensen waarvoor het bedoeld is!”
De deelnemers aan het Participatiecafé Deurne Najaar 2016 konden maar één conclusie trekken na vergelijking van de statistieken met het aantal mensen, dat feitelijk in contact komt met de verschillende instanties die zich in Deurne met armoede en schuldenproblemen bezighouden.

=> Klik hier om het volledige bericht te lezen.Combineer jij werk met mantelzorg?
Betrek er anderen bij!

Bericht van 22 juni 2016

Als je een mantelzorger vraagt of het zin heeft om mantelzorg op het werk bespreekbaar te maken, dan schatten de meesten deze bereidheid laag in.
Toch is er meer bereidheid om mee te denken over oplossingen, dan menig mantelzorger denkt!
Breng het eerder ter sprake! Dat was een van de belangrijkste boodschappen op de informatiebijeenkomst voor mantelzorgers die op 22 juni jl. plaatsvond.

=> Klik hier om het volledige bericht te lezen.Ervaringsdeskundigheid helpt!
Bericht van 26 mei 2016

Iemand met eigen ervaring inzetten bij bepaalde problematiek kan een waardevolle toevoeging zijn aan het contact tussen hulpverleners en cliënten. Deze conclusie trokken Deurnese hulpverleners op 26 mei jl. tijdens het alweer 9e Participatiecafé Deurne.

=> Klik hier om het volledige bericht te lezen.Waai gon deur!
Bericht van 26 november 2015

"Waai gon deur" was het motto voor de achtste bijeenkomst van het Participatiecafé Deurne, dat op donderdag 26 november 2015 plaatsvond. Het centrale thema was “Samen werken in de wijk“.

De deelnemers aan het Participatiecafé Deurne maakten in zes groepen kennis met het Gebiedsteam Deurne, met de Thuisbegeleiding/opvoedondersteuning en met de LEV-groep, die dit jaar voor Deurne Wijkscans maakte. Marion van den Waardenberg (Bureau voor Gezondheidsontwikkeling) ging in op je hart en motivatie als de essentie van samenwerken.

Na deze kennismaking bespraken de deelnemers aan de hand van een gezinssituatie wat idealiter de aanpak zou kunnen zijn en welke rol de wijk hierbij zou kunnen spelen.

=> Klik hier om het volledige bericht te lezen.Hulpverleners Deurne geinspireerd door zelfhulp en andere lokale initiatieven
Bericht van 28 mei 2015

Op donderdag 28 mei vond het 7e Participatiecafé Deurne plaats. Het thema van deze bijeenkomst was “Benut de mogelijkheden! Er kan meer dan je denkt!“.

De deelnemers waren enthousiast over de kennismaking met enkele zelfhulpgroepen en een aantal andere lokale initiatieven. Velen kenden wel iemand die zij graag op een van de groepen willen attenderen. Anderen deden inspiratie op om zoiets ook in de eigen woonomgeving op te zetten.
Door een andere opzet van het programma werden ook veel nieuwe contacten gelegd en andere verder versterkt.

=> Klik hier om het volledige bericht te lezen.Samen op zoek naar eigen kracht tijdens Participatiecafé Deurne
Bericht van 27 november 2014

Veel vragen zijn er over wat er na 1 januari 2015 verandert. Het was verleidelijk om hieraan het hele programma te wijden van het Participatiecafé Deurne, dat op donderdagmiddag 27 november plaatsvond. De agendacommissie zag daarvan af en wilde de aandacht vooral richten op je eigen positie in de veranderende zorg.

=> Klik hier om het volledige bericht te lezen.Mariet Paes ziet in Deurne kansen in de informele zorg
Bericht van 27 november 2014

Mariet Paes, directeur van de Provinciale Raad Gezondheid, ziet in Brabant hoopvolle ontwikkelingen als het gaat om afstemming en samenwerking tussen professionele zorg en mensen die op verschillende manieren vrijwilligerswerk doen. Zij lichtte dit toe tijdens het Participatiecafé Deurne, dat op 27 november werd gehouden.

=> Klik hier om het volledige bericht te lezen.Wethouder Schlösser zet alliantie met SSGD graag voort
Bericht van 5 november 2014

Aard en inzet van de SSGD werden begin 2014 bekrachtigd in een gezamenlijke alliantie van SSGD en de gemeente Deurne.Tijdens een kennismakingsbezoek liet wethouder Marnix Schlösser aan het bestuur SSGD weten deze alliantie met het nieuwe college voort te willen zetten.

=> Klik hier om het volledige bericht te lezen.Annemarie Jorritsma: Aanpak Deurne getuigt van lef!
Bericht van 20 juni 2014

Tijdens haar jaarrede voor het VNG-congres 2014 ging voorzitter Annemarie Jorritsma uitvoerig in op de voorwaarden om de komende veranderingen tot een succes te maken.

=> Klik hier om het volledige bericht te lezen.Zorg- en welzijnsinstellingen Deurne inspireren elkaar
Bericht van 16 mei 2014

Op 15 mei was het Participatiecafé Deurne bij Bijzonder Jeugdwerk Brabant in Deurne. Tijdens deze bijeenkomst konden professionals uit zorg- en welzijnsinstellingen van Deurne kennis uitwisselen en elkaar inspireren.
Het thema van deze keer: de transitie van de jeugdzorg.

=> Klik hier om het volledige bericht te lezen.De huisarts kan ingewikkelde casussen niet alleen oplossen
Publicatie in Mednet van april 2014

Door de transitie in de jeugdzorg en AWBZ gaan huisartsen en gemeenten de komende jaren steeds meer samenwerken. Het huisartsenvakblad Mednet ging hierover in gesprek met een van de huisartsen én met de betrokken wethouder in Deurne en publiceerde hierover in Mednet van april 2014.

=> Klik hier om het artikel in Mednet te lezen.Samenwerking Gemeente Deurne en SSGD officieel bekrachtigd
Bericht van 13 januari 2014

De verantwoordelijkheid van de gemeente voor ondersteuning, begeleiding en verzorging van haar burgers groeit.
Dus is goede samenwerking tussen gemeenten en lokale instellingen, maar ook tussen de lokale instellingen onderling belangrijker dan ooit.
De gemeente Deurne en Stichting Sociale Gezondheid Deurne hebben inmiddels een intensieve samenwerking. Deze samenwerking werd op 13 januari officieel bekrachtigd.

=> Klik hier om het volledige bericht te lezen.Zupport copyright 2023