Stichting Sociale Gezondheid
Deurne

St. Sociale Gezondheid Deurne

Bezoekadres: Fabriekstraat 24 5753 AH Deurne
Postadres secretariaat: Zeisveld 35 3993 SH Houten
mail: secretaris at socialegezondheiddeurne.nl
Tel: 06 – 30 69 34 85

nieuws

naar een inclusieve samenleving

sociale gezondheid

voor wie?

hoe?

projecten

documentatie

statutair

organisatie

Directeur Provinciale Raad Gezondheid ziet in Deurne kansen in de informele zorg
Bericht van 27 november 2014

Mariet Paes, directeur van de Provinciale Raad Gezondheid, ziet in Brabant hoopvolle ontwikkelingen als het gaat om afstemming en samenwerking tussen professionele zorg en mensen die op verschillende manieren vrijwilligerswerk doen. Zij lichtte dit toe tijdens het Participatiecafé Deurne, dat op 27 november werd gehouden.

Mariet Paes tijdens Participatiecafé Deurne
Foto: Weekblad voor Deurne/Marius van Deursen

In dit najaarscafé 2014 stond onze zorg na 1 januari 2015 centraal. Als na 1 januari 2015 nieuwe wetten van kracht worden komt de verantwoordelijkheid over de zorg niet alleen bij de gemeente te liggen, maar ook bij mensen zelf. Iedereen kan morgen zelf hulpverlener of mantelzorger worden!
Tijdens dit Participatiecafé werd besproken hoe de deelnemers dat samen willen invullen en welke kansen dat biedt.

Mariet Paes leidde het thema in. 'Zorgen doen we samen!' was daarbij haar vertrekpunt. Met haar grote kennis van de provincie ging Mariet in op de Brabantse situatie en op de kansen die zij daarin ziet. Mariet Paes merkte op, dat we de laatste decennia vergeten zijn hoe belangrijk het werk van vrijwilligers is. Dit belang moet weer onderkend worden en serieus worden genomen. In Brabant ziet zij hiervoor hoopvolle ontwikkelingen.

Het Participatiecafé Deurne is zowel voor professionele instellingen als voor vrijwilligersorganisaties.Het wordt door de deelnemers zelf georganiseerd. De SSGD biedt hieraan secretariële ondersteuning.
Sinds juni 2012 is er elk voor- en najaar een bijeenkomst om het onderlinge netwerk rond het thema Participatie te versterken en inzichten te delen over actuele gespreksonderwerpen.
Gezien het thema vond de bijeenkomst dit keer plaats in het Cratoscentrum. Een centrum waar de Cratosvrienden, allen met een beperking, graag voor elkaar klaar staan.

=> Klik hier voor de tekst van de inleiding van Mariet Paes.

Zupport copyright 2014