Stichting Sociale Gezondheid
Deurne

St. Sociale Gezondheid Deurne

Bezoekadres: Fabriekstraat 24 5753 AH Deurne
Postadres secretariaat: Zeisveld 35 3993 SH Houten
mail: secretaris at socialegezondheiddeurne.nl
Tel: 06 – 30 69 34 85

nieuws

naar een inclusieve samenleving

sociale gezondheid

voor wie?

hoe?

projecten

documentatie

statutair

organisatie

De dag goed besteed?

Bericht van 11 mei 2017

Inmiddels weten we, dat werken bijdraagt aan positieve gezondheid. Tegelijkertijd is (betaald) werken niet voor iedereen weg gelegd. Welke manieren zijn er dan om je dag goed te besteden?
Die invulling kan heel verschillend zijn. Tijdens het Participatiecafé Deurne op donderdag 11 mei jl. maakten de deelnemers kennis met verschillende vormen.

inleiding Positieve Gezondheid tijdens het Participatiecafé Deurne

Positieve gezondheid
De bijeenkomst werd ingeleid door Will Mossink, secretaris van de agendacommissie van het Participatiecafé. Hij gaf een uiteenzetting over het begrip "Positieve Gezondheid". Een begrip, dat sinds de invoering van de WMO regelmatig ter sprake komt.
Dit nieuwe gezondheidsbegrip gaat veel nadrukkelijker uit van het vermogen van mensen eigen regie te voeren en zich aan te passen aan nieuwe situaties. Verder onderscheidt dit nieuwe begrip zes dimensies van gezondheid: naast de "status" van lichaamsfuncties, gaat het ook om mentaal welbevinden, zingeving, sociaal-maatschappelijk participeren en dagelijks functioneren.

inleiding Positieve Gezondheid tijdens het Participatiecafé Deurne

Zie voor meer informatie:www.ipositivehealth.com.

Werk en gezondheid
Huisarts in Deurne en onderzoeker Kees de Kock ging vervolgens in op een van de 6 dimensies die bij het begrip Positieve Gezondheid onderscheiden worden (maatschappelijk participeren).
Aan de hand van onderzoeksresultaten liet hij zien welke positieve effecten van werk/activiteit op de gezondheid bekend zijn.
Hij vertelde onder meer, dat het betrekken van een bedrijfsarts bij behandeling van (ernstig) depressieve mensen een sneller en beter herstel oplevert.
Ook het aanbrengen van een werkfocus bij Cognitief Gedragsmatige Therapie bij mensen met eenvoudige psychische klachten leidde tot snellere werkhervatting.

Manieren om de dag te besteden
In Deurne helpen verschillende organisaties mensen bij het vinden van een passende vorm van dagbesteding. Het aanbod is verschillend, maar ook de bedoeling ervan is lang niet altijd hetzelfde.
Via "speeddating" maakten de deelnemers kennis met enkele lokale instanties.

- Gerust Deurne
Gerust Deurne is een kleinschalig dagbesteding voor mensen met een beperking.Gerust Deurne biedt activiteiten gericht op ontwikkeling, beweging en beleving. Binnen de kleinschaligheid van Gerust Deurne kan zorg op maat geboden worden. Gerust Deurne beperkt zich daarom niet tot een bepaalde leeftijd, niveau of beperking.
Zie voor meer informatie:www.gerustdeurne.nl.

Open dag: Gerust Deurne hield op 27 mei van 13.00 - 17.00u een open dag. Lees hierover meer op www.gerustdeurne.nl/nieuws-2.

Leef!
Project Leef! is een samenwerkingsproject met als doel om inwoners van Deurne door diverse doelgerichte programma's cultureel sportiever en gezonder te laten leven.
Zie voor meer informatie:www.leefdeurne.nl.

- D’n Hoef
Bij erkende zorgboerderij en pedagogisch centrum D’n Hoef staat ‘Natuurlijk leren’ centraal. In een landelijke omgeving begeleidt een multidisciplinair team van deskundigen kinderen, hun ouders en (jong)volwassenen in tijden dat een extra steuntje in de rug gewenst is.
Zie voor meer informatie:www.dnhoef.nl.

- Deurne voor elkaar
Helpen maakt je happy, aldus Petra Mennes van Deurne voor elkaar. Deurne voor elkaar helpt bij het vinden van passend vrijwilligerswerk of juist als je zelf hulp nodig hebt.
Zie voor meer informatie:www.deurnevoorelkaar.nl.

- Op de Mózik
Deze zorgboerderij in het kerkdorp Neerkant biedt dagverzorging aan hulpbehoevende en licht dementerende ouderen.
Zie voor meer informatie:www.opdemozik.nl.

- Klik MEE
Via Klik MEE worden mensen met een beperking collectief met elkaar in contact gebracht, zodat zij samen vrijetijdsactiviteiten kunnen ondernemen.
Zie voor deze en andere activiteiten van MEE:www.meezuidoostbrabant.nl.


Wat is jouw match vandaag?
Deze vraag kregen deeelnemers aan het eind van alle speeddates ter beantwoording voorgelegd. Hierop werden verrassend veel matches opgegeven.
Voor de organisatie was het hiermee in ieder geval een geslaagde bijeenkomst!

Organisatie
Elk jaar is er voor werkers bij professionele instellingen en vrijwilligersorganisatie twee keer zo'n Participatiecafé. De bijeenkomsten zijn bedoeld om het onderlinge netwerk te versterken en inzichten te delen over actuele gespreksonderwerpen.
Participatiecafé Deurne wordt georganiseerd door een agendacommissie, die is samengesteld uit de deelnemers aan de bijeenkomsten.
De onderwerpkeuze wordt bepaald door wat zij in hun dagelijkse werk zelf ervaren of door suggesties of wensen van de deelnemers.

Participatiecafé Deurne vond dit keer plaats bij Sociaal Cultureel Centrum Den Draai, Blasiusstraat 2, 5754 AV Deurne.
Meer informatie over Den Draai:www.dendraai.nl.

Zupport copyright 2016