Stichting Sociale Gezondheid
Deurne

St. Sociale Gezondheid Deurne

Bezoekadres: Fabriekstraat 24 5753 AH Deurne
Postadres secretariaat: Zeisveld 35 3993 SH Houten
mail: secretaris at socialegezondheiddeurne.nl
Tel: 06 – 30 69 34 85

nieuws

naar een inclusieve samenleving

sociale gezondheid

voor wie?

hoe?

projecten

documentatie

statutair

organisatie

Heel Deurne denkt om!

Bericht van 29 november 2018

Vraag een zaal vol mensen naar tips voor iemand die bij zijn baas over de vuile vaat op kantoor klaagt en je krijgt volop suggesties. Die antwoorden blijken heel voorspelbaar en verkeerd te zijn. Dat werd op 20 november jl. overtuigend gedemonstreerd tijdens het Participatiecafé Deurne.
Voor een zaal van bijna 150 werkers in de Deurnese zorg en welzijnssector werd deze situatie in een sketch uitgebeeld. In een envelop die vooraf aan iemand in bewaring was afgegeven bleken hun antwoorden precies zo te staan. Mensen zijn sterk geneigd om problemen die er zijn meteen te gaan oplossen, zo leerde de zaal. Maar, niemand in de zaal had gevraagd wat het probleem nu eigenlijk was waar een oplossing voor werd gezocht! We kennen de situatie en vullen deze al heel snel verder in: We zagen bergen vaat, maar bij navraag bleek de ergernis van de medewerker over 2 a 3 koffiekopjes per dag te gaan en kon hij ook nog aanwijzen wie de boosdoener was. Een direct contact met degene die zijn eigen kopjes niet afwast zou hier een beter resultaat opleveren.

Workshop Omdenken
Dit was niet de enige sketch die medewerkers van onder meer LEVgroep, Savant, Zorgboog, MEE, huisartspraktijken, GGD en gemeente Deurne tijdens een Workshop Omdenken voorgehouden werd.
Omdenken was dit keer het thema van het Participatiecafé Deurne. Het Participatiecafé Deurne heeft elk jaar een ander thema, dat gaat over actuele ontwikkelingen of nieuwe initiatieven in Deurne. Daarnaast zijn deze bijeenkomsten er ook om mensen uit verschillende instanties met elkaar kennis te laten maken en zo de neuzen dezelfde kant op te richten. Na diverse inhoudelijke thema’s vond de voorbereidingscommissie het nu tijd om een andere, algemenere benadering te kiezen. Het Participatiecafé had ook een lustrum te vieren en ook daarom wilde men dit keer groter uitpakken. Extra financiële steun van gemeente Deurne en donaties van Stichting Steun Welzijnszorg en Stichting Het Vervolg maakten het mogelijk een team van Omdenken uit te nodigen.

Omdenken
Omdenken past heel erg goed bij de beweging die in Deurne aan de gang is: Denken in termen van mogelijkheden en niet van problemen. Het is een manier van denken waarbij je kijkt naar de werkelijkheid zoals die is, en wat je daarmee zou kunnen. Je gebruikt in feite de energie van het probleem voor iets nieuws: Verzet je je tegen een hoge golf of gebruik je deze om lekker tegen te gaan surfen? Of: Fietstochten in Groningen waarbij elke keer gekeken wordt hoe de wind staat en dan pas de bestemming wordt bepaald.
De grondlegger van Omdenken is Berthold Gunster. Samen met zijn collega's geeft hij trainingen, shows en workshops aan bedrijven en particulieren. In gemeenschapshuis De Kastanje in Liessel traden trainer Catharina Haverkamp, acteur Joop Bonekamp en technicus Joost van Dijk aan om steeds meer mensen en organisaties te leren hoe ze in plaats van op een ja-maar-manier op een ja-en-manier in het leven kunnen staan.
De deelnemers aan het Participatiecafé Deurne gingen allen vol inspiratie huiswaarts.

Catharina Haverkamp en Joop Bonekamp van Omdenken spelen een sketch over vuile vaat.

Zupport copyright 2019