Stichting Sociale Gezondheid
Deurne

St. Sociale Gezondheid Deurne

Bezoekadres: Fabriekstraat 24 5753 AH Deurne
Postadres secretariaat: Zeisveld 35 3993 SH Houten
mail: secretaris at socialegezondheiddeurne.nl
Tel: 06 – 30 69 34 85

nieuws

naar een inclusieve samenleving

sociale gezondheid

voor wie?

hoe?

projecten

documentatie

statutair

organisatie

Waai gon deur!
Bericht van 26 november 2015

"Waai gon deur!" was het motto voor de achtste bijeenkomst van het Participatiecafé Deurne, dat op donderdag 26 november 2015 plaatsvond. Het centrale thema van deze bijeenkomst was “Samen werken in de wijk“ .
Nadat op 1 januari 2015 het zorglandschap begon te veranderen is het er nog niet overzichtelijker op geworden. Wat betreft samen werken in de wijk moet er bijvoorbeeld nog veel ontwikkeld worden.
Veranderen kost immers tijd. De agendacommissie van het Participatiecafé is ervan overtuigd, dat we niet bij de pakken neer moeten gaan zitten, maar door moeten gaan. Aan de hand van het delen van de eerste succesverhalen kunnen we de zorg samen beter maken. Dat stond dit keer centraal.

Elkaar beter leren kennen

De ruim 60 deelnemers aan het Participatiecafé Deurne maakten in zes groepen kennis met het werk en de mensen van het Gebiedsteam Deurne, met de Thuisbegeleiding/opvoedondersteuning en met de LEV-groep, die dit jaar voor Deurne Wijkscans maakte. Marion van den Waardenberg van het Bureau voor Gezondheidsontwikkeling ging in een groep in op je hart en motivatie als de essentie van samenwerken.

Na deze kennismaking bespraken de deelnemers aan de hand van een gezinssituatie wat idealiter de aanpak zou kunnen zijn en welke rol de wijk hierbij zou kunnen spelen.
Het viel hierbij op, dat in de gesprekken veel meer aandacht leek te groeien voor wat er in de directe omgeving van een client/hulpvrager al aanwezig is. Ook bepleitten de deelnemers veel vaker om langer stil te staan met de vragen en zorgen die een persoon heeft en vandaaruit pas naar oplossingen te gaan zoeken.

Wijkscans

Alle wijkscans zijn inmiddels klaar.U vindt ze op de website van de LEV-groep.
Klik daarvoor hier.

inspirerende gesprekken

Wijkgericht Werken kent veel verschillende vormen

De adviseurs Wijkgericht Werken Inge Redeker en Barbara de Groen van Vilans (Kenniscentrum voor langdurige zorg) leidden de bijeenkomst in met een beschouwing over vormen van wijkgericht werken die zij in hun praktijk tegenkomen.
Tachtig procent van de gemeenten werkt met wijkteams, maar Wijkgericht werken is er in den lande in verschillende verschijningsvorm. De instanties die in een wijkteam samen werken verschillen. In 5 - 10% van de teams wordt ook samengewerkt met vrijwilligers- of burgerorganisaties.
Er is geen beste vorm aan te wijzen, wel zijn er punten waar je bij het opzetten van Wijkgericht werken aandacht aan moet besteden: Op welke doelgroepen wil je je richten? Hoe betrek je de juiste professional op het juiste moment? Hoe leg je goede contacten met de huisartsen? Wanneer en hoe betrek je vrijwilligers en buurtinitiatieven?

Lessen voor het inrichten van een wijkteam zijn gebundeld in het Wijkkompas. Informatie hierover vindt u op
http://www.vilans.nl/publicatie-wijkkompas-voor-het-inrichten-van-een-sociaal-wijkteam.html

netwerken

Zeepkist

Tijdens elk Participatiecafé bestaat de mogelijkheid om interessante ontwikkelingen of bijeenkomsten onder de aandacht te brengen.
Dit keer wees Ellen van Bree Van GGD Brabant Zuidoost op een bijeenkomst op 13 januari 2016 op het gebied van de ketenzorg in relatie tot het verbeteren van de leefbaarheid voor mensen met dementie in Deurne.
Wilt u hier meer over weten? Klik dan hier.

Petra en Cecile van het Zelfhulp Netwerk Zuidoost Brabant vertelden vervolgens over de start van een nieuwe zelfhulpgroep voor mensen met manische depressiviteit (MD).
Er zijn inmiddels al 12 MD groepen. Behalve in Eindhoven draaien deze groepen nu ook in Deurne en Helmond.
Voor meer informatie over een groep kan contact opgenomen worden met het Zelfhulp Netwerk via eindhoven@zelfhulpnetwerk.nl of telefonisch op 040-2118328.

Participatiecafé Deurne

Participatiecafé Deurne is bedoeld om kennis en ervaring uit te wisselen, het samenwerken te bevorderen en nieuwe initiatieven te bespreken.
Het wordt twee keer per jaar georganiseerd door de instellingen zelf.Secretariële ondersteuning wordt aangeboden door de Stichting Sociale Gezondheid Deurne.

Net als de voorjaarsbijeenkomst vond ook deze bijeenkomst plaats in de inspirerende kapel van Willibrordhaege, thans in gebruik door Zorgdorp Deurne. Zorgdorp Deurne stelde de ruimte hiervoor belangeloos beschikbaar.

netwerken

Wilt u in de agendacommissie meedenken over het volgende Participaticafé?
U kunt u opgeven via participatiecafe@socialegezondheiddeurne.nl.

Participatiecafé scoort ruim voldoende!
Een paar dagen na het Participatiecafé zijn de deelnemers naar hun ervaringen gevraagd. Getuige de antwoorden op de gestelde vragen voldeed de bijeenkomst opnieuw aan de verwachtingen.
Deelnemers konden nieuwe, bruikbare contacten leggen. De (interactieve) opzet bood voldoende gelegenheid om inzichten uit te wisselen en zo inspiratie bij elkaar op te doen.
Ook dit keer was er de wens om vooral toe te spitsen op hoe het in Deurne gaat. Er is veel behoefte aan concrete informatie over hoe zaken in Deurne geregeld zijn en bij wie je moet zijn.
Klik hier als u de rapportage wilt lezen.

Wilt u meer weten over eerdere bijeenkomsten van het Participatiecafé?
Klik dan hier.

Zupport copyright 2015