Stichting Sociale Gezondheid
Deurne

St. Sociale Gezondheid Deurne

Bezoekadres: Fabriekstraat 24 5753 AH Deurne
Postadres secretariaat: Zeisveld 35 3993 SH Houten
mail: secretaris at socialegezondheiddeurne.nl
Tel: 06 – 30 69 34 85

nieuws

naar een inclusieve samenleving

sociale gezondheid

voor wie?

hoe?

projecten

documentatie

statutair

organisatie

Deurne. Naar een dementievriendelijke gemeente
Oproep tijdens het Participatiecafé Deurne op 26 november 2015

Deurne heeft de intentie uitgesproken om een dementievriendelijke gemeente te worden. Grote vraag daarbij is: Hoe maken we het leven van mensen met dementie en hun naasten gemakkelijker?

Steeds vaker zullen mensen met dementie tussen ons wonen. Zij zijn familie, partner, vriend, sportmaat of klant. Iedereen van gemeente tot bank, van buurman tot ondernemer, van politie tot vereniging kan iets doen om ervoor te zorgen dat mensen met dementie en hun naasten een volwaardig lid van onze samenleving zijn. Dat vraagt om een positieve benadering van iedereen in onze Deurnese samenleving. Meer informatie vind je in bijgevoegde flyer. Klik hier.

Inmiddels is duidelijk dat er bij diverse partijen voldoende draagvlak bestaat om hieraan een bijdrage te leveren. Interventies worden voorbereid. Daarnaast zijn toezeggingen van winkeliers, politie, Rabobank om ook binnen hun geldingen aandacht te besteden aan het onderwerp.

Op het gebied van de (keten)zorg is al veel gaande. Van signalering tot dagopvang. Maar het is van belang om daarbij de verbinding te leggen tussen zorg en welzijn / leefbaarheid. Daarnaast willen we voor ontwikkeling van interventies en voorlichting / deskundigheidsbevordering graag gebruik maken van de expertise binnen de Zorgketen. Maar we willen jullie ook zeker niet te veel belasten.
We gaan daarom op 13 januari 2016 van 15.00-17.00 uur in gesprek met de ketenzorgpartners dementie in Deurne over de zin en mogelijkheden van deze samenwerking.

Mocht je niet uitgenodigd zijn, neem dan gerust contact op met Wil Evers.

Zupport copyright 2015