Stichting Sociale Gezondheid
Deurne

St. Sociale Gezondheid Deurne

Bezoekadres: Fabriekstraat 24 5753 AH Deurne
mail: secretaris at socialegezondheiddeurne.nl
Tel: 06 – 30 69 34 85

nieuws

naar een inclusieve samenleving

sociale gezondheid

voor wie?

hoe?

projecten

documentatie

statutair

organisatie

Niet hun ziekte, maar de mens zelf centraal!

Bericht van 13 juni 2019

Mensen zijn niet hun aandoening. Toch focussen we daar in de zorg doorgaans wel op. Alle aandacht gaat uit naar hun klachten en gezondheidsproblemen, en hoe we die kunnen oplossen.
Positieve Gezondheid kiest een andere invalshoek. Het accent ligt niet op ziekte, maar op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt.
Tijdens het Participatiecafé van 13 juni jl. gingen werkers op het gebied van zorg en welzijn in Deurne zelf aan de slag met Positieve Gezondheid en deden daarbij soms verrassende inzichten over zichzelf op.

Eerst netwerken!
Participatiecafé Deurne is niet alleen bedoeld voor kennisoverdracht, maar ook om te netwerken. Dat is ook een steeds terugkerende wens van de deelnemers. Daarom werd daar dit keer op een nieuwe manier aandacht aan besteed. De deelnemers werd gevraagd om niet meteen met hun collega’s of andere bekenden aan tafel te gaan zitten. Vervolgens was de opdracht om met de tafelgenoot tegenover je aan de hand van drie vragen kennis te maken: De eerste vraag (“Wie ben je en waar kan ik je voor bellen?”) was bij de meeste gesprekjes vaak al voldoende om een goed gesprek met elkaar aan te gaan.

Betekenisvol leven!
Het thema van de middag werd ingeleid door Rogier Berghauser Pont, van het Instituut voor Positieve Gezondheid. Rogier Berghauser Pont leidde zijn presentatie in met een persoonlijk verhaal over diens eigen achtergrond en gezondheid. Hiermee illustreerde hij, dat het er bij Positieve Gezondheid uiteindelijk om gaat hoe je omgaat met je eigen situatie en het besef, dat je er met kleine stapjes wel weer komt! Positieve Gezondheid is een nieuw begrip, dat in vrij korte tijd inmiddels in verschillende regio’s ingang heeft gevonden en in de praktijk nu verder handen en voeten krijgt. Het is een breed begrip, dat aan “Gezondheid” zoals we dit vaak gebruiken, belangrijke andere dimensies toevoegt. Aan de hand van verschillende wetenschappelijke inzichten laat Rogier Berghauser Pont zien, dat het bij gezondheid vooral ook gaat om veerkracht, eigen regie en om het hebben van een notie van wat goed voor je is en daarnaar te handelen. Werken aan Positieve Gezondheid is werken aan een betekenisvol leven.

Spinnenweb

Spinnenweb
Om te beseffen wat het werken met het begrip Positieve Gezondheid dan eigenlijk in de praktijk inhoudt werden de deelnemers aan het werk gezet met het “spinnenweb”.
Het spinnenweg is een diagram waarmee je aan de hand van verschillende kanten van je gezondheid kunt benoemen hoe je er nu zelf voorstaat. Het “spinnenweb” onderscheidt zes dimensies, maar het wordt pas duidelijk wat de betekenis daarvan is als je de 32 aspecten die daaronder gegroepeerd zijn op je in laat werken. Als je jouw situatie aan de hand van het spinnenweb in kaart hebt gebracht moeten de deelnemers vervolgens aangeven op welk punt zij een kleine verandering zouden willen maken, welke maatregel ze daarvoor zouden willen nemen en welke belemmering ze hierbij verwachten te moeten overwinnen.
Dit wordt vervolgens onderling besproken en blijkt in vrij korte tijd verrassend veel inzicht te kunnen bieden in je eigen omgang met gezondheid en de plaats die dat in jouw leven inneemt. De beweging rond Positieve Gezondheid beoogt met deze benadering een bredere benadering en een vruchtbaarder gesprek over gezondheid in de praktijk op gang te brengen. Duidelijk wordt, dat de maatregelen die zo aan de orde komen niet de behandeling van de dokter centraal stellen, maar ook bijdragen van veel anderen inhouden.
Rogier laat zien, dat dat niet alleen kan worden uitgewerkt op individueel niveau, maar dat je met deze benadering ook naar een heel team kunt kijken of bijvoorbeeld naar de “gezondheid” van een wijk.
Zelf nieuwsgierig naar de werking van het spinnenweb? Vul dit instrument zelf in via www.iph.nl !

Organisatie
Het Participatiecafé Deurne is voor alle werkers bij professionele instellingen én bij vrijwilligersorganisaties.
Elk jaar zijn er twee bijeenkomsten om het onderlinge netwerk te versterken en inzichten te delen over actuele gespreksonderwerpen. Tot 2019 was er ook een CJG-café. Vanaf dit jaar worden deze beide bijeenkomsten in het Participatiecafé samengevoegd aan de hand van thema’s die voor alle werkers interessant zijn.

Participatiecafé Deurne wordt georganiseerd door een agendacommissie die wordt samengesteld uit de deelnemers zelf. De agendacommissie bestond dit keer uit Ingrid Bloemers (Zorg in Deurne), Anneke Hikspoors (Savant Thuisbegeleiding), Marlies Tielemans (ORO), Rosanne Westra (Zorg in Deurne), Tamar Bolier (Zorg in Deurne), Marrig Hertoghs (Zorg in Deurne), Dian Derks (gemeente Deurne) en Will Mossink (Stichting Sociale Gezondheid Deurne).

We waren te gast bij Gemeenschapshuis De Kastanje in Liessel.

Zupport copyright 2022