Stichting Sociale Gezondheid
Deurne

St. Sociale Gezondheid Deurne

Bezoekadres: Fabriekstraat 24 5753 AH Deurne
Postadres secretariaat: Zeisveld 35 3993 SH Houten
mail: secretaris at socialegezondheiddeurne.nl
Tel: 06 – 30 69 34 85

nieuws

naar een inclusieve samenleving

sociale gezondheid

voor wie?

hoe?

projecten

documentatie

statutair

organisatie

Armoede.
Je weet niet wat je mist!

Bericht van 17 november 2016

“Er wordt in Deurne zinvolle hulp aangeboden, maar deze hulp bereikt jammer genoeg lang niet alle mensen waarvoor het bedoeld is!”
De deelnemers aan het Participatiecafé Deurne Najaar 2016 konden maar één conclusie trekken na vergelijking van de statistieken met het aantal mensen, dat feitelijk in contact komt met de verschillende instanties die zich in Deurne met armoede en schuldenproblemen bezighouden.


Het Participatiecafé Deurne is voor werkers bij professionele instellingen en bij vrijwilligersorganisaties. Elk jaar zijn er twee bijeenkomsten om het onderlinge netwerk rond het thema Participatie te versterken en inzichten te delen over actuele onderwerpen. Dit keer stond op 17 november in Gemeenschapshuis De Kastanje in Liessel de armoede in Deurne als thema centraal.

John Clerx van Stichting Grip Op Schuld Deurne presenteerde de statistieken over aard en omvang van de inkomens- en schuldensituatie in Deurne. Volgens deze gegevens zijn er in Deurne omstreeks duizend gezinnen met een laag inkomen en kans op armoede en hebben ongeveer 1700 gezinnen problematische schulden of een groot risico daarop.

Bram Winantz van Gemeente Deurne legde uit hoe de gemeente bij financiële problemen ondersteuning kan bieden. Hij benadrukte, dat mensen allereerst hun eigen kracht moeten gebruiken om hun problemen op te lossen, maar dat de gemeente als er echt te weinig geld is ook verschillende toeslagen, tegemoetkomingen of kwijtscheldingen kan geven.

Vervolgens vertelde ervaringsdeskundige Jolanda Steeghs de aanwezigen in een indrukwekkend verhaal hoe het is om zelf met armoede te maken te hebben en maakten de deelnemers in kleine groepen kennis met mensen van de Voedselbank Deurne, de Kledingbank Deurne, de Stichting Leergeld Deurne, de Helpdesk de Cratosvrienden en Grip Op Schuld Deurne.


De deelnemers waren onder de indruk van de gedegen manier waarop deze vrijwilligersinstanties hun werk uitvoeren.
Zo was bij velen bijvoorbeeld niet bekend, dat de Voedselbank zich aan strikte regels van de Warenwet moet houden om voedselpakketten aan te mogen bieden aan mensen die hiermee wat ruimte krijgen om extra af te lossen.

Gebruik maken van social media!
Ter afronding dachten de aanwezigen erover mee hoe je de bekendheid van deze organisaties verder zou kunnen vergroten. Er zou meer met sociale media, zoals Facebook, gewerkt kunnen worden, maar ook zouden de uitkeringsinstanties mensen, bijvoorbeeld met folders, actiever kunnen wijzen op wat er in Deurne voor hen is.
Er werd ook een kritisch noot geplaatst bij de scholen: het zou mooi zijn als de scholen zich meer bewust zouden zijn van wat ze financieel van ouders vragen.


Na afloop was er voor alle deelnemers een goodie bag, samengesteld door verschillende organisatie uit Deurne.
Deze goodie bag was niet zomaar een tas met producten. Het is de bedoeling, dat de ontvanger naar aanleiding van het Participatiecafé te rade gaat wie hij of zij binnen zijn/haar netwerk met producten uit deze tas blij zou kunnen maken.

Zupport copyright 2016