Stichting Sociale Gezondheid
Deurne

St. Sociale Gezondheid Deurne

Bezoekadres: Fabriekstraat 24 5753 AH Deurne
Postadres secretariaat: Zeisveld 35 3993 SH Houten
mail: secretaris at socialegezondheiddeurne.nl
Tel: 06 – 30 69 34 85

nieuws

naar een inclusieve samenleving

sociale gezondheid

voor wie?

hoe?

projecten

documentatie

statutair

organisatie

Zelfdoding. Durf door te vragen!

Bericht van 24 november 2016

Op initiatief van de huisartsen in Deurne vond 24 november bij Beekman & Beekman een informatiebijeenkomst plaats over zelfdodingen in Deurne.
Ruim zestig lokale hulpverleners waren daarbij aanwezig.


De sprekers van deze avond spoorden hen aan om het gespreksonderwerp niet te ontwijken, maar open tegemoet te treden en ook met elkaar als hulpverleners in gesprek te gaan om de onderlinge samenwerking verder te verbeteren.

Mak: Druk bij jongeren vaak onvermoed hoog
Getuige zijn nieuwsjaarspeech aan het begin van dit jaar gaat het toenemend aantal zelfdodingen in Deurne burgemeester Hilko Mak zeer ter harte. De initiatiefnemers van de informatiebijeenkomst nodigden hem dan ook graag uit om de bijeenkomst te komen openen.
Burgemeester Mak vertelde in zijn inleiding over zijn verontrusting over het voor Deurne hoge aantal zelfdodingen en toonde daarbij vooral zijn zorg over de jeugd van Deurne. Bij elk individueel geval waar hij als burgemeester mee geconfronteerd wordt is het moeilijk om te begrijpen wat zich heeft afgespeeld.
Hij wijst onder meer op de druk die jongeren vaak ervaren en waarschuwt voor de onderschatting daarvan. Als fervent beoefenaar van de paardensport weet hij dat paard en berijder niet altijd goed bij elkaar passen en dat dat dat heel verschillende prestaties op kan leveren en soms ook gewoon niet werkt. Iets waar ouders niet altijd rekening mee houden als zij verwachtingen hebben van de prestaties van hun kind.

Mokkenstorm: Bij gedachten over zelfdoding: Ga het gesprek aan!
In zijn inleiding stelde burgemeester Hilko Mak, dat niemand het hardop zou vertellen als hij aan de zaal zou vragen wie er weleens aan zelfmoord heeft gedacht. Psychiater Jan Mokkenstorm kwam daar in zijn inleiding op terug en vertelde die vraag zelf wel met ja te willen beantwoorden. Mokkenstorm leed in zijn studententijd zelf enkele maanden aan zelfmoordgedachten. Wat hem daarbij enorm hielp waren de vragen die zijn huisarts hem daarover stelde.
Jan Mokkenstorm is inmiddels oprichter van 113 Online. Een hulplijn voor mensen met zelfmoordgedachten.
Hoe goed hij ook weet, wat hulpverleners en andere omstanders weerhoudt, toch bepleit Jan Mokkenstorm om het gesprek hierover niet te vermijden maar altijd aan te gaan. Zijn ervaring is, dat mensen vrijwel nooit dood willen, maar hulp nodig hebben om orde in hun gedachten te scheppen en daardoor weer tot zichzelf te komen.


Jan Mokkenstorm, oprichter 113 Online

Over vijf en twintig jaar
Jan Mokkenstorm verzet zich ertegen, dat we zelfmoord in Nederland lijken te accepteren als een onvermijdelijk gegeven. Vreemd eigenlijk, als je bedenkt, dat de cijfers over zelfdodingen jaarlijks hoger liggen dan die voor doden in het verkeer . Dachten we ooit zo over het aantal verkeersdoden? We hebben er toch van alles aan gedaan om dit aantal omlaag te krijgen?
Mokkenstorm herinnert zich nog hoe wij tegen de veiligheidsgordel aankeken toen deze werd ingevoerd. Iedereen vond het gek. Vijf en twintig jaar later vinden we het zo normaal, dat je jezelf bijna naakt vindt als je je gordel een keer niet vast hebt gezet! Hoe zouden we over vijf en twintig jaar terug willen kijken op zelfmoord?
Zijn overtuiging is, dat hier ook iets aan valt te doen en we daarom samen de handen uit de mouwen moeten steken: Ga erop in! Heb het er met elkaar over hoe hierin samen te werken!

GGD: Regionale initiatieven
Met zijn pleidooi stond Jan Mokkenstorm in deze regio niet alleen. Elly van den Dobbelsteen van GGD Brabant Zuidoost vertelde de aanwezigen over Supranet, waarin in 7 regio’s nauw met 113 Online wordt samengewerkt aan betere suïcidepreventie.
Zuidoost Brabant is een van deze 7 regio’s. Onder regie van GGD Brabant Zuidoost wordt in deze regio een “community-aanpak” ontwikkeld.
Volgens een beproefd samenwerkingsmodel, waarbij in 70 initiatieven werd vastgesteld, dat het aantal zelfdodingen met 30% afnam, wordt deze regio vanaf dit najaar actief gemobiliseerd, wordt de ketenzorg geoptimaliseerd en is het de bedoeling, dat speciale aandacht wordt besteed aan een specifieke risicogroep.
De bedoeling is om hier naast huisartsen en GGZ ook familie en naasten, GGD, wijkteams, scholen, politie, verenigingen bij te betrekken.

preventie op het VO
Naar aanleiding van de toename van zelfdodingen onder jongeren start de GGD dit najaar daarnaast samen met GGZ en het Trimbosinstituut op 24 VO-scholen in de Peelregio met het project STORM Zuid Oost werken aan depressie- en suïcidepreventie. Dit project bevat gedurende 4 jaar vaardigheidstrainingen voor mentoren, een klassikaal mental health programma voor jongeren, vroegtijdige signalering van stemmingsklachten bij jongeren en een weerbaarheidsprogramma.

Zupport copyright 2016