Stichting Sociale Gezondheid
Deurne

St. Sociale Gezondheid Deurne

Bezoekadres: Fabriekstraat 24 5753 AH Deurne
Postadres secretariaat: Zeisveld 35 3993 SH Houten
mail: secretaris at socialegezondheiddeurne.nl
Tel: 06 – 30 69 34 85

nieuws

naar een inclusieve samenleving

sociale gezondheid

voor wie?

hoe?

projecten

documentatie

statutair

organisatie

Opnieuw veel belangstelling voor Zorg in de Wijk!

Bericht van 31 mei 2018

Na het Participatiecafé Deurne Najaar 2017 was ook de voorjaarseditie van het Participatiecafé Deurne druk bezocht.
Dit Participatiecafé vormde een voortzetting van wat in het najaar al behandeld was. Veel deelnemers gaven namelijk aan nog veel meer over dit onderwerp te willen weten en delen. Onder het motto “Samenwerking in de wijk! En nu de diepte in!” stond dit thema opnieuw op de agenda.

Andere benadering
Wat samenwerking in de wijk kan betekenen en welke veranderingen daarin gaande zijn werd dit keer ingeleid door Jasper Ragetlie, directeur van de LEV-groep en voormalig wethouder zorg in Deurne.
Ragetlie presenteerde vol trots de medewerkers van de LEV-groep en hun grondhouding: Dichtbij de inwoner van Deurne, werken vanuit het perspectief van de inwoner en gebruikmakend van de kracht van de inwoners.
Ragetlie lichtte de sleutelwoorden toe die daarbij een rol spelen: Ontschotten, Wederkerigheid, Verbindend, Positieve Gezondheid, Actief Faciliteren en Goede Samenwerking.
De dia's die Ragetlie ter illustratie liet zien kunt u zelf bekijken via Presentatie Ragetlie.(klik hier)

Nieuwe privacyregels
Als "tussendoortje" kwam Tim Florack, IT-specialist en mede-eigenaar van Cuccibu B.V., vertellen wat de nieuwe "AVG" inhoudt.
De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt vanaf 25 mei 2018 niet meer, omdat dan in de hele EU dezelfde privacywetgeving wordt ingevoerd. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt dan van kracht.

Het was al zo, maar met de invoering van de AVG wordt volgens Florack nogmaals het belang benadrukt om gegevens die je bewaart goed af te schermen en gegevens alleen maar te registreren als daarmee een duidelijk doel gediend is èn de betrokkene daarvan op de hoogte is gesteld.
Florack spoorde iedereen vooral aan dat nog eens goed bij de eigen organisatie te checken.

Praktijkvoorbeelden
In het tweede deel van het programma konden de deelnemers aan de hand van praktijkvoorbeelden verder praten.
In kleine groepen, ingedeeld op drie gebiedsdelen van Deurne, bogen zij zich over de situatie van Iris (11 jaar, ouders gescheiden, hypermobiliteitssyndroom, broertje van 7 jaar), Manon (33 jaar, verstandelijke beperking, vriend die drinkt en zelf geen passend werk kan vinden) en Harry (77 jaar, sinds een jaar weduwnaar, kinderen in Den Haag en een huishouden dat hem niet meer lukt).
Aan de hand van deze situaties maakte men kennis met elkaars toegevoegde waarde en werd doorgenomen wanneer men wie zou kunnen inschakelen. Ook kwam ter sprake wat er nodig zou zijn om de samenwerking in de wijk verder te verbeteren.

Fit!
Sportconsulent Patrick Teunisse van Leef!Deurne trakteerde de aanwezigen op een korte energizer. Teunisse onderbrak het gesprek van elke groep om samen een hersenkrakende fitheidsoefening uit te voeren.

Zeepkist: O.a. rollatorcheck en voedingsadvies!
Aan het einde van de bijeenkomst maakten verschillende deelnemers van de gelegenheid gebruik om kort iets onder de aandacht te brengen.

Als u dit leest zijn de meeste aankondigingen niet meer actueel.
Dit geldt nog wel voor de aankondiging die Krystyna Meijer van de LEVgroep: Zij organiseert samen met Roos Knijnenburg (diëtist) en Piet Mattheij (KBO) een Hendrik Groen markt. Deze gezondheids- en welzijnsmarkt vindt plaats op zaterdag 29 september van 13:00u tot 16:00u in het Hofke van Marijke.
Middels deze markt wil men alle ouderen in Deurne enthousiasmeren om gezond en vitaal ouder te worden. Hiervoor worden hen handvatten en tips gegeven. Tijdens de markt is er o.a. een rollatorcheck, worden voedingsadviezen gegeven en worden diverse hulpmiddelen gepresenteerd.
Aanmelden hoeft niet.
Zie ook de flyer! (klik hier)

Versnapering
Het Participatiecafé Deurne stelt instellingen in de gelegenheid zich te presenteren, maar ook om een eigen bijdrage aan de organisatie te leveren.
Dit keer werden de versnaperingen bij de koffie aangeboden door De Lindenhoeve en door het team eet- en bakpunt Smalle Haven van ORO.

Organisatie
Het Participatiecafé Deurne is voor iedereen die bij een professionele instelling of bij een vrijwilligersorganisatie actief is. Elk jaar zijn er twee bijeenkomsten om het onderlinge netwerk rond het thema participatie te versterken en inzichten over actuele onderwerpen te delen.
Participatiecafé Deurne wordt georganiseerd door een agendacommissie, die is samengesteld uit de deelnemers aan de bijeenkomsten.
De onderwerpkeuze wordt bepaald door wat zij in hun dagelijkse werk zelf ervaren of door suggesties of wensen van de deelnemers.

Zupport copyright 2018