Stichting Sociale Gezondheid
Deurne

St. Sociale Gezondheid Deurne

Bezoekadres: Fabriekstraat 24 5753 AH Deurne
mail: secretaris at socialegezondheiddeurne.nl
Tel: 06 – 30 69 34 85

nieuws

naar een inclusieve samenleving

sociale gezondheid

voor wie?

hoe?

projecten

documentatie

statutair

organisatie

Alzheimer Café Peelland op dinsdag 8 maart:
Onbegrepen gedrag


Gelukkig kan het weer: een gewoon Alzheimer café.
Alzheimer Café Peelland organiseert weer een bijeenkomst voor mensen met dementie, hun naasten en belangstellenden uit Asten, Deurne en Someren.
Dit keer (i.v.m. carnaval) niet op de eerste dinsdag van de maand maar op dinsdag 8 maart in Dienstencentrum De Beiaard, Pastoor de Kleijnhof 21 in Asten, van 19.30 tot 21.00 uur. Inloop vanaf 19.00 uur.

Thema: Onbegrepen gedrag
Wat verstaan we onder onbegrepen gedrag? (Bijvoorbeeld onrust, weglopen, agressief reageren.) En hoe ga je hiermee om? Ga je in discussie of is meebewegen en afleiden meer helpend? We gaan hierover in gesprek met een psycholoog, gespecialiseerd in dit thema.

Verder dit jaar
Doordat verschillende eerder geplande themabijeenkomsten vanwege corona niet zijn doorgegaan, is in het jaarprogramma e.e.a. verschoven.
Zo zal op de bijeenkomst van 5 april het eerder afgelaste thema ’Hoe verder na de diagnose’ aan de orde komen.

Paaslunch mantelzorgers
De eerder geplande Kerstlunch van KPN Mooiste Contact Fonds wordt een Paaslunch.
Deze vindt plaats op donderdag 21 april, van 12.00 tot 15.00 uur (inloop vanaf 11.30 uur) in het PSV stadion. Er is nog plaats voor een beperkt aantal mantelzorgers. De lunch is bedoeld voor de mantelzorger die direct betrokken is bij de persoon met dementie. Wie belangstelling heeft kan een mail sturen naar alzheimercafepeelland@gmail.com. Dan ontvangt u een uitnodiging en aanmeldingsformulier.

Zupport copyright 2022