Stichting Sociale Gezondheid
Deurne

St. Sociale Gezondheid Deurne

Bezoekadres: Fabriekstraat 24 5753 AH Deurne
Postadres secretariaat: Zeisveld 35 3993 SH Houten
mail: secretaris at socialegezondheiddeurne.nl
Tel: 06 – 30 69 34 85

nieuws

naar een inclusieve samenleving

sociale gezondheid

voor wie?

hoe?

projecten

documentatie

statutair

organisatie

Ervaringsdeskundigheid helpt!
Bericht van 26 mei 2016

Iemand met eigen ervaring inzetten bij bepaalde problematiek kan een waardevolle toevoeging zijn aan het contact tussen hulpverleners en cliënten. Deze conclusie trokken Deurnese hulpverleners op 26 mei jl. tijdens het alweer 9e Participatiecafé Deurne.

inspirerende gesprekken

Sympathie OKE, maar liever ook empathie
Het gevoel, dat je gehoord wordt en serieus wordt genomen is voor mensen die met problemen kampen heel belangrijk.
Aan de hand van een animatiefilmpje over een vosje, dat letterlijk in een put terecht komt en daarin bijgestaan wordt door twee andere dieren, maakte Eleonoor de Boevère, coördinator van stichting Door en Voor, treffend duidelijk wat in zo’n situatie het verschil kan zijn tussen iemands leed opmerken en ook werkelijk naast iemand gaan zitten om met diegene mee te voelen.

Dit werd vervolgens verder verduidelijkt door verschillende ervaringsdeskundigen. Zo vertelde Helene Vliegenberg, de moeder van een dochter met autisme, bijvoorbeeld hoe belangrijk het is als ouders door contact met haar zien dat ze niet alleen staan met wat ze bij hun kind opmerken en een voorbeeld tegenkomen van hoe het ook bij hen verder kan gaan. Deze moeder wordt regelmatig gevraagd om bij cliënten van stichting MEE bij te springen. MEE zet ook bij andere onderwerpen ervaringsdeskundigen in en wil dat verder uitbreiden.

Een andere moeder, Asha van Kastel, vertelde, dat zij regelmatig wordt gevraagd om haar ervaringen te delen met ouders waarbij uithuiszetting van hun kinderen dreigt. Haar contact met deze ouders biedt hen ontspanning, waardoor zij ook meer grip op hun eigen situatie krijgen en aan oplossingen kunnen werken. Stichting De Noodkreet, actief in de jeugdzorg, werkt vaker met ouders die hun ervaring met anderen kunnen delen.

GGZ-instellingen, zoals GGZ Oostbrabant, werken ook al langer samen met ervaringsdeskundigen: Ervaringsdeskundige Maya Smits vertelde, dat het soms al heel wat oplevert als iemand met vergelijkbare ervaring naast iemand kan gaan zitten en gewoon als mens tot mens met een cliënt kan praten. En Lennie Bankers vulde hierop aan, dat iemand soms iets meer van zichzelf laat zien als een ervaringsdeskundige gewoon eens iets anders met iemand gaat doen.

Diploma vereist?
De deelnemers raakten met deze voorbeelden sterk overtuigd van het belang om mensen met ervaringen bij de hulpverlening te betrekken. Verschillende deelnemers kondigden ook aan hier in de toekomst meer mee te willen gaan werken of anderen op te wijzen.
Daarbij was men het er wel mee eens, dat bij het inzetten van mensen met ervaringskennis wel op hun vaardigheden gelet moet worden. Niet iedereen is er zomaar geschikt voor om bij de hulpverlening betrokken te worden. Men vond het een goede ontwikkeling dat hier met cursussen of zelfs opleidingen meer aandacht aan wordt besteed. Maar een diploma voor een ervaringsdeskundige, dat ging sommigen toch wel wat te ver!

Van Patiënt naar Client
Vanuit zijn eigen ervaringen in de psychiatrie gaf ook ervaringsdeskundige Henk Driessen tijdens de bijeenkomst zijn persoonlijke visie op ervaringsdeskundigheid. Henk ziet het fenomeen Ervaringswerker als de emancipatie van de patient:"Zij hebben van hun beperking een kwaliteit gemaakt. Ervaringswerkers maken van een patiënt een client."

Wilt u de toespraak van Henk Driessen in zijn geheel nalezen? Klik dan hier.
Eleonoor de Boevère liet ook een filmpje zien waarin ervaringsdeskundigheid wordt uitgelegd. Wilt u dat filmpje terugkijken? Klik dan hier.
Wilt u meer weten over Stichting Door en Voor? Klik dan hier.

netwerken

Zeepkist
Tijdens elk Participatiecafé bestaat de mogelijkheid om interessante ontwikkelingen of bijeenkomsten onder de aandacht te brengen.

Als eerste klom Albert van Berkel op de zeepkist en wees op de ruime schat aan ervaring die te vinden is bij het Zelfhulp Netwerk Zuidoost Brabant, dat in Eindhoven en Helmond steunpunten kent, maar inmiddels ook in Deurne actief is.
Voor meer informatie over Zelfhulp kan men contact opgenomen worden met het Zelfhulp Netwerk via eindhoven@zelfhulpnetwerk.nl of telefonisch op 040-2118328.

Marieke Visser, beweegcoach, kwam daarna aan het woord. Marieke brengt graag ouderen en mensen met een beperking in beweging. Haar ervaring is dat het heel belangrijk is om te bewegen en om in contact te blijven met anderen. Misschien een idee voor mensen waar iedereen mee te maken heeft?
Meer informatie is te vinden op www.bewegenblijft.nl

Participatiecafé voldeed aan de verwachtingen van de deelnemers
Een paar dagen na het Participatiecafé zijn de deelnemers naar hun ervaringen gevraagd. Getuige de antwoorden op de gestelde vragen voldeed bij vrijwel alle deelnemers ook deze bijeenkomst opnieuw aan de verwachtingen.
Men vond de bijeenkomst informatief en het programma afwisselend. Men vond ook, dat er veel ruimte was voor nieuwe en bestaande contacten. Opvallend was het hoge aantal deelnemers, dat aangaf in de toekomst een ervaringsdeskundige in te willen gaan zetten.
Klik hier als u de rapportage wilt lezen.

Participatiecafé Deurne
Het Participatiecafé Deurne is voor werkers bij professionele instellingen en bij vrijwilligersorganisaties. Elk jaar zijn er twee bijeenkomsten om het onderlinge netwerk rond het thema Participatie te versterken en inzichten te delen over actuele onderwerpen.
Eerder sprak men samen over wijkgericht werken, over burgerinitiatieven en over zelfhulpgroepen.
Dit keer kwamen bijna 70 deelnemers in De Kastanje te Liessel bijeen en ging het over de functie van ervaringsdeskundigheid in de zorg.

Wilt u in de agendacommissie meedenken over het volgende Participaticafé?
U kunt u opgeven via participatiecafe@socialegezondheiddeurne.nl.

Wilt u meer weten over eerdere bijeenkomsten van het Participatiecafé?
Klik dan hier.

Zupport copyright 2015