Stichting Sociale Gezondheid
Deurne

St. Sociale Gezondheid Deurne

Bezoekadres: Fabriekstraat 24 5753 AH Deurne
Postadres secretariaat: Zeisveld 35 3993 SH Houten
mail: secretaris at socialegezondheiddeurne.nl
Tel: 06 – 30 69 34 85

nieuws

naar een inclusieve samenleving

sociale gezondheid

voor wie?

hoe?

projecten

documentatie

statutair

organisatie

Samenwerking huisartsen met Zorg in Deurne

Bericht van 22 november 2018

Huisartsen in Deurne besteden steeds meer tijd aan wijkgerichte samenwerking.
De afgelopen jaren richtte die samenwerking zich vooral op de zorg voor kwetsbare ouderen, maar inmiddels is het tijd voor een verdere verbreding.
Op 22 november 2018 werd verder verkend hoe de samenwerking met Zorg in Deurne versterkt zou kunnen worden. Op initiatief van de huisartsen organiseerde Stichting Sociale Gezondheid Deurne in samenwerking met gemeente Deurne hier een avond over.
Het besprokene wordt samen met Zorg in Deurne verder uitgewerkt.
Hieronder een impressie van de bijeenkomst.

Zorg in Deurne
Tamelijk uniek in Deurne is, dat alle welzijnsfuncties werken vanuit één vleugel van het gemeentehuis. Dit houdt de lijnen kort. Iedereen weet zijn collega's en hun specialismen hier goed te vinden.

Sinds enkele maanden zijn de medewerkers niet meer per discipline, maar wijkteamsgewijs georganiseerd. Per wijk werken de disciplines zo nauw samen.
De wijkteams doen hun werk zo dicht mogelijk bij de wijk. Ze kennen de wijk daardoor goed, weten wat er speelt en kunnen ook snel verbindingen leggen met wat er in de wijk aanwezig is.

Contacten met de praktijk
Vanuit Zorg in Deurne houden de leden van het zogenaamde Schakelteam contact met alle huisartspraktijken. De huisartsen zijn daar zeer tevreden over.
Er is nu één vast aanspreekpunt om situaties mee te bespreken en eventueel ook andere zorg in te schakelen. Vaak levert het onderling overleg ook verrassende nieuwe ideeën op.

Winst is er ook wat betreft het verder volgen van situaties. Door het Schakelteam wordt vaker teruggekoppeld hoe het verdere verloop is geweest. Huisartsen stellen deze feedback erg op prijs.
Kritischer waren de huisartsen over de organisatie rond jeugdproblematiek. Ook hiervoor zouden vaste contacten heel welkom zijn. De mensen van Zorg in Deurne nemen zich dit ter harte en gaan hiermee aan de slag.

Verbeterpunten
De zorg om de privacy van patienten blijft in de verbeterde samenwerking een punt van aandacht. Hoewel het in de praktijk soepel lijkt te verlopen vond men het zinvol om nog eens goed te checken of en hoe in de praktijk toestemming wordt gevraagd voor het onderling delen van informatie.

Een ander punt van aandacht betreft de jeugd met psychosociale problematiek.
Hoe smal/breed wordt de situatie rondom een kind of gezin in kaart gebracht?
Hoe komt een diagnose tot stand?
Kan er vanuit de GGZ specialistische kennis worden ingezet?

Dit lijkt wel een thema voor een volgende gezamenlijke bijeenkomst.

Leidraad samenwerking huisartsen en gemeenten
Rond jeugd hebben VNG en LHV recent een nieuwe samenwerkingsleidraad opgesteld. (klik hier)

Zupport copyright 2018