Stichting Sociale Gezondheid
Deurne

St. Sociale Gezondheid Deurne

Bezoekadres: Fabriekstraat 24 5753 AH Deurne
Postadres secretariaat: Zeisveld 35 3993 SH Houten
mail: secretaris at socialegezondheiddeurne.nl
Tel: 06 30 69 34 85

nieuws

naar een inclusieve samenleving

sociale gezondheid

voor wie?

hoe?

projecten

documentatie

statutair

organisatie

Combineer jij werk met mantelzorg?
Betrek er anderen bij!

Bericht van 22 juni 2016

Als je een mantelzorger vraagt of het zin heeft om mantelzorg op het werk bespreekbaar te maken, dan schatten de meesten deze bereidheid laag in.
Toch is er meer bereidheid om mee te denken over oplossingen, dan menig mantelzorger denkt!
Breng het eerder ter sprake! Dat was een van de belangrijkste boodschappen op de informatiebijeenkomst voor mantelzorgers die op 22 juni jl. plaatsvond.

Tijdens een goed bezochte bijeenkomst in Cultuurcentrum Deurne werd besproken hoe ieder daar zijn weg in vindt, hoe je zaken kan regelen met je werkgever, je sociale netwerk, en hoe je zorgt dat je in het spanningsveld tussen werk en mantelzorg overeind blijft.


Evenwicht vinden met je werk

In deze tijd wordt steeds meer een beroep gedaan op de inzet van mensen om elkaar te helpen en zorg(en) te delen. Van die mantelzorgers werkt een groot deel (70%). Voor hen is het soms lastig om een goed evenwicht te vinden tussen (betaald) buitenshuis werken en er (onbetaald) zijn voor je naaste.

Sommige mensen kiezen ervoor tijdelijk, helemaal of gedeeltelijk met het werk buitenshuis te stoppen. Anderen zoeken wegen om (koste wat kost) beide taken te combineren. Iedere keuze heeft zijn voor- en nadelen.
Steunpunt Mantelzorg, onderdeel van de LEVgroep Deurne, nam samen met Stichting Sociale Gezondheid Deurne (SSGD) het initiatief om de verschillende mogelijkheden en beperkingen met de mantelzorgers door te nemen.


Ondersteuning beschikbaar

Huisarts Kees de Kock schetste de toenemende werkdruk die mantelzorgers ervaren, waardoor overbelasting kan ontstaan en mantelzorgers zelfs zelf ziek worden. De Kock pleitte ervoor, dat mantelzorgers bij klachten vooral tijdig contact met hun huisarts opnemen om samen naar oplossingen te zoeken.

De aanwezigen beaamden de grote werkdruk van mantelzorgers. Ze wezen erop, dat hun taken er door de invoering van de WMO eerder moeilijker dan gemakkelijker op zijn geworden. Zij ervaren minder beschikbare hulp en meer bureaucratie om aan hulp te komen.

mantelzorger verdient aandacht
Liesbeth Smits: Bespreek mantelzorg met je leidinggevende!


Bespreek het met je leidinggevende!

Bedrijfsarts Liesbeth Smits moedigde werkende matelzorgers vooral aan om in gesprek te gaan met hun leidinggevende. Zij gaf aan hoe je dit geprek zou kunnen voorbereiden en wat je daarbij kan helpen. Liesbeth Smits noemde ook de hulp die maatschappelijk werk en andere zorginstanties kunnen bieden en wees op nieuwe mogelijkheden op het internet.

Zij ging daarna in op de bestaande verlofregelingen. Verlofregelingen alleen bieden onvoldoende oplossing. Vaak is meer maatwerk nodig. Uit landelijke cijfers blijkt echter ook, dat veel mantelzorgers de regelingen niet kennen en er geen gebruik van maken.

Aanwezige mantelzorgers keken hier anders tegenaan: in de praktijk ervaren zij juist weerzin bij werkgevers en instanties om regelingen toe te passen of rekening te houden met iemands mantelzorgtaken. Iets om bij een volgende bijeenkomst eens verder over te praten!


Bedrijfsarts

Contact met de bedrijfsarts op het werk kan zinvol zijn!

Voor mantelzorgers in Deurne biedt de Stichting Sociale Gezondheid Deurne daarnaast de mogelijkheid om (op verwijzing van de huisarts) het onafhankelijke spreekuur van bedrijfsarts Liesbeth Smits te bezoeken.


Meer informatie?

Neem contact op met Mia van Dijk, Steunpunt Mantelzorg van de LEVgroep. Mail:Mia.vandijk@lev groep.nl of tel.: 06-14905493.

Flyer

Wilt u de informatie beknopt nalezen? Klik dan hier.
In deze flyer vindt u ook verwijzing naar verschillende websites over dit onderwerp.

Zupport copyright 2016