Stichting Sociale Gezondheid
Deurne

St. Sociale Gezondheid Deurne

Bezoekadres: Fabriekstraat 24 5753 AH Deurne
Postadres secretariaat: Zeisveld 35 3993 SH Houten
mail: secretaris at socialegezondheiddeurne.nl
Tel: 06 – 30 69 34 85

nieuws

naar een inclusieve samenleving

sociale gezondheid

voor wie?

hoe?

projecten

documentatie

statutair

organisatie

Wethouder Marnix Schlösser zet Sociale Alliantie met SSGD graag voort
Bericht van 5 november 2014

kennismaking wethouder Schlösser - bestuur SSGD

Aard en inzet van de SSGD werden begin 2014 bekrachtigd in een gezamenlijke alliantie van SSGD en de gemeente Deurne.Tijdens een kennismakingsbezoek op 5 november aan het bestuur van de SSGD liet wethouder Marnix Schlösser weten deze alliantie graag ook met het nieuwe college voort te willen zetten.

De wethouder wees er wel op, dat de in de alliantie genoemde thema’s actualisering behoeven: Er is inmiddels alweer het een en ander gebeurd.
Zo noemt de Sociale Alliantie het “gemeentelijke beleidsplan op basis van de nieuwe WMO”, maar vindt de wethouder het in de praktijk samen concreet handen en voeten geven daaraan veel belangrijker, dan het samen op papier zetten van de locale paragraaf, of samen schrijven aan de nieuwe nota Locaal Gezondheidsbeleid.

Ook de SSGD denkt niet primair aan schriftelijke wapenfeiten. De SSGD denkt eerder aan een project ter inhoudelijke inspiratie, dat ergens in het voorjaar 2015 start met een conferentie met verschillende locale geledingen.
In reactie wijst Marnix Schlösser erop, dat de gemeente Deurne zelf actief met verschillende thema’s bezig is en daarmee ook al zaken op de sociale agenda plaatst.
Wethouder en SSGD spreken af samen te werken aan een agenda voor de bedoelde voorjaarsconferentie.

Zupport copyright 2014