Stichting Sociale Gezondheid
Deurne

St. Sociale Gezondheid Deurne

Bezoekadres: Fabriekstraat 24 5753 AH Deurne
mail: secretaris at socialegezondheiddeurne.nl
Tel: 06 – 30 69 34 85

nieuws

naar een inclusieve samenleving

sociale gezondheid

voor wie?

hoe?

projecten

documentatie

statutair

organisatie

Veilig!? Je verbeeldt het je maar!

Bericht van 28 januari 2021

Van de bijna 70 deelnemers aan het Participatiecafé Deurne vermoedde ongeveer de helft ooit huiselijk geweld of kindermishandeling. Heel vaak tijdens het uitoefenen van hun functie. Dit was het antwoord van de deelnemers op een vraag van de inleidster van het thema. Annette Kellenaers is als projectleider van de regionale aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling in Zuidoost Brabant niet verbaasd over dit antwoord. Geweld komt vaker voor dan je denkt!

Meest voorkomende geweldsvorm maakt handelingsverlegen
Annette vertelde in haar afwisselend vormgegeven inleiding, dat huiselijk geweld en kindermishandeling de meest voorkomende geweldsvormen in Nederland zijn. Elke 6 minuten heeft de politie ermee te maken. Jaarlijks zijn 97.000 vrouwen en 27.000 mannen slachtoffer van structureel geweld. 119.000 kinderen worden mishandeld. Vaak van generatie op generatie!
Maar de drempel om die vermoedens te bespreken is hoog. Bijna tweederde voelt zich handelingsverlegen: er is lef en moed nodig, er is maatschappelijk druk. En ook wet- en regelgeving kan in de weg staan. Annette moedigt iedereen aan om die stap wel te zetten. Met het verhaal van breakdancer Jeroen (klik hier voor de video) spoort zij aan om bij een vermoeden toch wel te vragen of er iets aan de hand is. Zet die stap en durf dat! En komt er geen antwoord, vraag het dan in de omgeving! Door alleen dit al te doen, kun je het leven van iemand compleet ten goede veranderen en misschien zelfs redden. Dat is ook de les van Jeroen voor iedereen die in de zorg werkt en voor iedereen die op wat voor manier dan ook contact heeft met jongeren en kinderen.
Klik hier voor haar presentatie

De deelnemers aan het Participatiecafé konden vervolgens in een vijftal workshops met elkaar verder ingaan op het thema.

Speeddate Veilig Thuis
In een goed bezochte speeddate van Veilig Thuis besprak Maartje Fransen met de deelnemers hoe zij hun onderbuikgevoelens bespreekbaar maakten en hoe zij hierbij een melding bij Veilig Thuis overwogen. Veilig Thuis is er voor de melding van onveilige situaties, maar Maartje wees erop, dat je bij vermoedens Veilig Thuis ook om advies kon vragen. Veilig Thuis is te bereiken via www.veiligthuiszob.nl of via 0800 2000.

Ouderenmishandeling
Ouderen moeten zich veilig voelen en veilig zijn. Toch heeft 1 op de 20 ouderen te maken met mishandeling. Anita van Leeuwen van Zorgbelang lichtte in haar workshop toe hoe je deze mishandeling herkent en wat je ertegen kunt doen. Ook financieel misbruik, verwaarlozing en verbaal geweld vallen onder mishandeling en dat komt vaak in combinatie voor. Het kan thuis plaats vinden, maar ook in een zorginstelling. Vaak door een familielid, mantelzorger, een “goede” kennis of een professionele verzorger.

Eenvoudig praten over ingewikkelde dingen
Deze workshop was voor veel deelnemers opnieuw een stuk bewustwording. Kim Frunt en Carla Leenders van ORO beoordeelden samen met de deelnemers of verschillende voorgelegde stellingen begrijpelijk waren en hoe het anders zou kunnen. Ook beeldspraak blijkt toch vaak ingewikkeld te zijn. De tijd was te kort, maar de les was in ieder geval om aan cliënten de wie, wat, hoe en wanneer vragen te stellen.

Uit eigen ervaring
Ervaringsdeskundige Maria was ziek, maar haar partner Bas verving haar op een goede manier. Bas wist goed te vertellen wat het effect op iemand is die in een onveilige situatie is opgegroeid. De deelnemers luisterden geboeid naar hem en vernamen, dat Maria zich ook nu nog onveilig voelt. Na afloop was iedereen wel nieuwsgierig naar Maria zelf.

Wat helpt bij een kwetsbare thuissituatie
Dat wist Pascha vanuit eigen ervaring heel goed over te brengen in een zeer druk bezochte workshop, waarbij deelnemers veel vragen stelden. Pascha maakte een onveilige thuissituatie door, die wel herkend, maar niet goed opgepakt werd. De situatie werd al snel vergoelijkt of kleiner gemaakt. Later komt Pascha onder meer in de crisisopvang. Nu is ze een jonge moeder. Pascha benadrukt, dat het een misvatting is, dat het daarmee over is. Angsten zitten diep en draagt zij nog steeds met zich mee, waardoor zij ook tot veel minder in staat is.
Het heeft Pascha veel geholpen, dat mensen in haar omgeving, zoals haar mentor op school, haar vertrouwen gaven, zodat ze zich gehoord voelde en erkenning kreeg. Ook professionals moeten durven vragen, tussen de regels door luisteren, proberen contact te maken, niet in een keer.
Pascha had ook veel gehad aan een zelfhulpgroep, die duidelijk maakte, dat zij niet de enige was en ertoe doet. De openhartigheid van Pascha werd door de deelnemers zeer gewaardeerd en anderzijds was Pascha erg blij met het respect dat zij van de deelnemers had ervaren. Interessant is ook de benadering die Pascha voorstelt: zorg, dat je met ouders een neutrale relatie op kunt bouwen van waaruit gezins- en opvoedingssituaties soms eerder gesignaleerd kunnen worden maar in ieder geval ook beter bespreekbaar zijn. Zelf had zij daarbij een goede ervaring gehad met het borstvoedingscafé.

Organisatie
Het Participatiecafé Deurne is voor alle werkers bij professionele instellingen én bij vrijwilligersorganisaties.
Elk jaar zijn er twee bijeenkomsten om het onderlinge netwerk te versterken en inzichten te delen over actuele gespreksonderwerpen.
De organisatie wordt in deze periode gehinderd door het coronavirus en kent daarom sinds deze bijeenkomst nu ook een digitale variant, met hulp van MS Teams. Voor de meeste deelnemers bleek dit inmiddels geen tecnhnische problemen meer op te leveren.

Participatiecafé Deurne wordt georganiseerd door een agendacommissie die wordt samengesteld uit de deelnemers zelf. De agendacommissie bestond dit keer uit Anneke Hikspoors (Savant Thuisbegeleiding), Dian Derks (gemeente Deurne), Janneke Raaymakers (Zorg in Deurne), Margriet Eickes (LEV-groep), Marlies Tielemans (ORO), Tamar Bolier (Zorg in Deurne) en Will Mossink (Stichting Sociale Gezondheid Deurne).

Zupport copyright 2022