Stichting Sociale Gezondheid
Deurne

St. Sociale Gezondheid Deurne

Bezoekadres: Fabriekstraat 24 5753 AH Deurne
Postadres secretariaat: Zeisveld 35 3993 SH Houten
mail: secretaris at socialegezondheiddeurne.nl
Tel: 06 – 30 69 34 85

nieuws

naar een inclusieve samenleving

sociale gezondheid

voor wie?

hoe?

projecten

documentatie

statutair

organisatie

contact

Zorg- en welzijnsinstellingen Deurne inspireren elkaar

Bericht van 16 mei 2014

Donderdag 15 mei is er een Participatiecafé georganiseerd op het terrein van Vreekwijk bij Bijzonder Jeugdwerk Brabant in Deurne. Tijdens deze bijeenkomst konden professionals uit zorg- en welzijnsinstellingen van Deurne kennis uitwisselen en elkaar inspireren.

Thema: transitie jeugdzorg

Het thema van deze keer: de transitie van de jeugdzorg. Wiel Janssen (voormalig directeur Bureau Jeugdzorg Amsterdam) heeft uitgelegd wat de transitie van de jeugdzorg inhoudt. Vanaf 1 januari 2015 wordt de gemeente verantwoordelijk voor de jeugdzorg. De financier voor de jeugdzorg verandert, maar ook de jeugdzorg zelf.

Kansen

De aanwezige instellingen werd gevraagd wat hun rol zou kunnen zijn in deze verandering. Hierbij viel op dat niet alleen de mensen die in de jeugdzorg werken kansen zien, maar ook de mensen die met andere doelgroepen bezig zijn. Zo werd het idee geopperd om jongeren dagbestedingsplekken te bieden in de zorginstellingen voor ouderen. Hierdoor zou een win-winsituatie kunnen ontstaan.

Er liggen kansen voor de gemeente en de jeugdzorg. Wiel Janssen besprak dat we kunnen leren van de geschiedenis van de jeugdzorg. Vroeger stapten hulpverleners bij de mensen naar binnen, en pakten de problemen aan die ze tegenkwamen. Ongeacht de aard van de problemen. Een deelnemer van het Participatiecafé vulde aan: ‘We moeten weer gewoon normaal gaan doen met z’n allen’.

Oprichting Participatiecafé

In 2012 is op initiatief van de Gemeente Deurne het Participatiecafé opgericht. Sindsdien wordt er twee keer per jaar een bijeenkomst georganiseerd, geleid door de instellingen zelf. Het doel is om kennis en ervaring uit te wisselen, het samenwerken te bevorderen en nieuwe initiatieven te bespreken. De bijeenkomst donderdag 15 mei was een lustrumbijeenkomst; het Participatiecafé werd voor de 5e keer georganiseerd. De volgende bijeenkomst zal in het najaar plaatsvinden onder organisatie van de LEV groep en Savant. De Stichting Sociale Gezondheid Deurne levert secretariele ondersteuning bij de organisatie.

Publiciteit
Deurne Media groep. "Zorg- en welzijnsinstellingen Deurne inspireren elkaar'" Bericht van 16 mei 2014.
Weekblad voor Deurne. Participatiecafé over transitie jeugdzorg.Bericht van 16 mei 2014.

Zupport copyright 2014