Stichting Sociale Gezondheid
Deurne

St. Sociale Gezondheid Deurne

Bezoekadres: Fabriekstraat 24 5753 AH Deurne
Postadres secretariaat: Zeisveld 35 3993 SH Houten
mail: secretaris at socialegezondheiddeurne.nl
Tel: 06 – 30 69 34 85

nieuws

naar een inclusieve samenleving

sociale gezondheid

voor wie?

hoe?

projecten

documentatie

statutair

organisatie

Samenwerking Gemeente Deurne en Stichting Sociale Gezondheid Deurne officieel bekrachtigd

Persbericht van 13 januari 2014

De verantwoordelijkheid van de gemeente op het gebied van de ondersteuning, begeleiding en verzorging van haar burgers wordt groter en groter.
Een goede samenwerking tussen gemeenten en lokale instellingen, maar ook tussen de lokale instellingen onderling, is daardoor belangrijker dan ooit. Het is een van de basisvoorwaarden om een goede invulling te kunnen geven aan de nieuwe manier van uitvoeren van AWBZ, Jeugd en Arbeidsparticipatie en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.
De gemeente Deurne en Stichting Sociale Gezondheid Deurne hebben inmiddels een intensieve samenwerking. Deze samenwerking werd op 13 januari officieel bekrachtigd via het tekenen van een overeenkomst.

Stichting Sociale Gezondheid Deurne
Stichting Sociale Gezondheid Deurne is een initiatief vanuit de eerstelijns gezondheidszorg.De stichting is van- en voor de instellingen die in Deurne actief zijn op het gebied van zorg en welzijn.
De stichting zet zich in voor de ontwikkeling van, zoveel mogelijk duurzame, lokale samenwerkingsvormen en de opbouw van een lokale infrastructuur en zorgnetwerk.
De stichting gaat daarbij uit van de behoeften van de burger/cliënt. Het doel is de zorg waar mogelijk te “ontschotten” en de maatschappelijke deelname van burgers/cliënten via korte lijnen te bevorderen.

Intensieve samenwerking
De stichting en de gemeente Deurne werken inmiddels intensief samen. Dit komt onder meer tot uiting in projecten als de Proeftuin “Gezamenlijke Beoordeling Deurne”, de Pilot “Signalering Meervoudige Hulpvragen”, het project “Dementievriendelijke Plattelandskernen” en het “Participatiecafé Deurne”.

Er is sprake van een sterke verwantschap tussen de beleidsdoelen van de gemeente en dat wat deze stichting nastreeft.
Wethouder Jasper Ragetlie van Gemeente Deurne en voorzitter Kees de Kock van de Stichting Sociale Gezondheid Deurne ondertekenden daarom op 13 januari een overeenkomst om deze samenwerking officieel te bekrachtigen en uit te kunnen bouwen.

=> Klik hier voor de tekst van de Alliantie Sociale Gezondheid Deurne.

Publiciteit
Weekblad voor Deurne. "Lokaal netwerk moet zorg 'ontschotten'" Bericht van 16 januari 2014.
De Lokale Omroep. "Samenwerking gemeente Deurne en Stichting Sociale Gezondheid Deurne officieel bekrachtigd" Bericht van 15 januari 2014.

Zupport copyright 2014