Stichting Sociale Gezondheid
Deurne

St. Sociale Gezondheid Deurne

Bezoekadres: Fabriekstraat 24 5753 AH Deurne
Postadres secretariaat: Zeisveld 35 3993 SH Houten
mail: secretaris at socialegezondheiddeurne.nl
Tel: 06 – 30 69 34 85

nieuws

naar een inclusieve samenleving

sociale gezondheid

voor wie?

hoe?

projecten

documentatie

statutair

organisatie

Hulpverleners Deurne geinspireerd door zelfhulp en andere lokale initiatieven
Bericht van 28 mei 2015

Voor de zevende keer alweer vond op donderdag 28 mei het Participatiecafé Deurne plaats. Het thema van deze bijeenkomst was “Benut de mogelijkheden! Er kan meer dan je denkt!“ .
De deelnemers waren enthousiast over de kennismaking met enkele zelfhulpgroepen en een aantal andere lokale initiatieven. Velen kenden wel iemand die zij graag op een van de groepen willen attenderen. Anderen deden inspiratie op om zoiets ook in de eigen woonomgeving op te zetten.
Door een andere opzet van het programma werden ook veel nieuwe contacten gelegd en andere verder versterkt.

In het veranderde zorglandschap zal er niet altijd en voor iedereen professionele hulp beschikbaar zijn. Burgers en hulpverleners moeten op zoek naar nieuwe mogelijkheden en andere benaderingen. Daarbij moet ook aansluiting gezocht worden bij informele zorg die voorhanden is en bij nieuwe initiatieven die zich ontwikkelen.

De ruim 60 deelnemers aan het Participatiecafé Deurne konden daarom dit keer in de vorm van een speeddate kennis maken met een zestal lokale initiatieven.

inspirerende gesprekken

Er waren presentaties van de Vrouwen-ontmoetingsgroep Salaam, opgezet door allochtone en autochtone vrouwen om elkaar beter te leren kennen en te kunnen ondersteunen, met het Repair Café, waarin vrijwilligers regelmatig aanbieden om defecte apparaten te repareren en met Buurtbemiddeling DAS, waarin vrijwillige buurtbemiddelaars bij spanningen of onenigheid in de buurt betrokkenen (weer) in gesprek brengen om gezamenlijk naar oplossingen te zoeken.

Ook presenteerden zich drie zelfhulpgroepen uit het Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant. Er was een zelfhulpgroep voor mensen met een verslavingsprobleem, een voor mensen met schuldproblemen en een voor mensen met MS.

inspirerende gesprekken

Alle gepresenteerde groepen zijn toegankelijk voor nieuwe deelnemers.
Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant wil in Deurne graag ondersteuning bieden om mensen voor te lichten over bestaande zelfhulpgroepen of om in Deurne nieuwe groepen op te zetten.

GGZ-directeur Henk Schreurs

GGZ-directeur Henk Schreurs leidde de bijeenkomst in met een persoonlijk verhaal, waarmee hij vooral het belang van warme, echte belangstelling voor elkaar benadrukte en dat je steeds de mens en niet de patiënt centraal moet stellen.
Hij deed een oproep aan de professionele hulpverlening om daarbij vooral samen te werken met initiatieven zoals die zich tijdens de bijeenkomst presenteerden.

netwerken

Participatiecafé Deurne is bedoeld om kennis en ervaring uit te wisselen, het samenwerken te bevorderen en nieuwe initiatieven te bespreken.
Het wordt twee keer per jaar georganiseerd door de instellingen zelf.Secretariële ondersteuning wordt aangeboden door de Stichting Sociale Gezondheid Deurne.

Deze bijeenkomst vond plaats in de inspirerende kapel van Willibrordhaege, thans in gebruik door Zorgdorp Deurne. Zorgdorp Deurne stelde de ruimte hiervoor belangeloos beschikbaar.

Meer informatie over zelfhulp en lokale initiatieven:
- Salaam, vrouwen-ontmoetingsgroep Deurne. Website LEVgroep
- Salaam: elkaar beter leren kennen. Weekblad voor Deurne, 26 februari 2015
- Repair Café Deurne
- Buurtbemiddeling DAS
- Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant
- Zelfhulpgroepen in Zuidoost-Brabant. Lijst

Evaluatie
Een paar dagen na deze bijeenkomst zijn de deelnemers naar hun ervaringen gevraagd.Inmiddels zijn de resultaten verwerkt.
Klik hier als u de rapportage wilt lezen.

In de antwoorden is goed terug te lezen, dat het Participatiecafé Deurne hier steeds beter in slaagt en de deelnemers ook echt wat oplevert.

Verschillende deelnemers antwoordden, dat ze aan de slag gaan met waar zij kennis mee maakten.Heeft u dat in praktijk kunnen brengen? Wij zijn daar heel benieuwd naar. Kunt u ons daarover mailen?

Wilt u meedenken hoe zelfhulp en andere initiatieven beter onder de aandacht gebracht kunnen worden? U kunt ons hiervoor altijd een bericht sturen via participatiecafe@socialegezondheiddeurne.nl.

Wilt u meer weten over eerdere bijeenkomsten van het Participatiecafé?
Klik dan hier.

Zupport copyright 2015