Stichting Sociale Gezondheid
Deurne

St. Sociale Gezondheid Deurne

Bezoekadres: Fabriekstraat 24 5753 AH Deurne
Postadres secretariaat: Zeisveld 35 3993 SH Houten
mail: secretaris at socialegezondheiddeurne.nl
Tel: 06 Ė 30 69 34 85

nieuws

naar een inclusieve samenleving

sociale gezondheid

voor wie?

hoe?

projecten

documentatie

statutair

organisatie

Vrijwilligers en professionals samen op zoek naar eigen kracht tijdens participatiecafť
Bericht van 27 november 2014

Veel vragen zijn er over wat er na 1 januari 2015 verandert. Het was verleidelijk om hieraan het hele programma te wijden van het Participatiecafť Deurne, dat op donderdagmiddag 27 november plaatsvond. De agendacommissie zag daar echter van af en wilde de aandacht vooral richten op je eigen positie in de veranderende zorg.

Na de inspirerende inleiding op het thema van Mariet Paes, directeur Provinciale Raad Gezondheid, konden de aanwezigen zich in een aantal workshops als mens, hulpverlener of vrijwilliger laten inspireren en laten prikkelen om anders te kijken naar wat je zelf kunt doen.
De workshops werden door de leden van de agendacommissie zelf gegeven.

Hindernissencarroussel

In de workshop "Hoe haal je kracht uit de client?" stond de wisselwerking tussen cliŽnt en hulpverleners en tussen hulpverleners onderling centraal. De deelnemers namen plaats rond een hindernissencarroussel en een van hen werd gevraagd de rol van de cliŽnt "Leen zonder been" te spelen. Vier anderen werd gevraagd om met Leen door het hindernissencarrousel te gaan en hem daarbij te coachen. Na de oefening vertelden Leen en de hulpverleners wat zij hadden ervaren en vertelden de toeschouwers aan de hand van gerichte vragen wat zij hadden gezien.Het werd daarbij duidelijk, dat hulpverleners snel geneigd zijn met de oplossingen aan de slag te gaan die ze zelf denken te moeten bieden. Daardoor zien ze dan over het hoofd met welke behoeften de client nu echt zit. De workshopdeelnemers leerden ook, dat het belangrijk is om te kijken naar het eigen functioneren als hulpverleners onderling. Hoe worden bijvoorbeeld de taken verdeeld?

In de workshop "Investeren in de samenwerking met mantelzorgers" werden vooral de rollen van mantelzorgrers belicht. Volgens het "SOFA-model" kunnen mantelzorgers vier rollen hebben die zij wisselend spelen. Na uitleg van het model gingen de deelnemers na hoe bewust we ons van deze rollen zijn. Aan de hand van het mantelzorgspel konden de deelnemers vervolgens ervaren en bespreken hoe hun eigen relatie tot de cliŽnt en tot anderen eruit ziet.

Mensen die omgaan met een dementerende partners, familielid etc. merken, dat zij soms zichzelf gewoon niet meer zijn, zich afsluiten, er moe van worden. In de workshop "Omgaan met een dementerende partner. Het moet anders en het kan anders!" konden de deelnemers zelf ervaren dat het ook anders kan. Je partner kan je niet veranderen, jezelf wel!

Na de workshops werden plenair indrukken uitgewisseld en was er nog een informele nablijf. Met dank aan de Cratosvrienden!

Het Participatiecafť Deurne is er voor professionele instellingen en voor voor vrijwilligersorganisaties.De deelnemers organiseren het zelf. De SSGD biedt hieraan secretariŽle ondersteuning.
Sinds juni 2012 is er elk voor- en najaar een bijeenkomst om het onderlinge netwerk rond het thema Participatie te versterken en inzichten te delen over actuele gespreksonderwerpen.

=> Klik hier voor de lessen die de deelnemers na afloop hebben opgeschreven.

Zupport copyright 2014