Stichting Sociale Gezondheid
Deurne

St. Sociale Gezondheid Deurne

Bezoekadres: Fabriekstraat 24 5753 AH Deurne
Postadres secretariaat: Zeisveld 35 3993 SH Houten
mail: secretaris at socialegezondheiddeurne.nl
Tel: 06 – 30 69 34 85

nieuws

naar een inclusieve samenleving

sociale gezondheid

voor wie?

hoe?

projecten

documentatie

statutair

organisatie

Project

• 'Dementievriendelijke plattelandskernen'

Het project “Dementievriendelijke plattelandskernen” heeft als centrale doelstelling om mensen met een vermoeden of diagnose van dementie en die in een zgn. kleine kern (dorp, buurtschap met < 4.000 inwoners) wonen in staat te stellen om met een afgestemde inzet van mantelzorgers, lokale vrijwilligers(organisaties), lokale ondernemers en professionals zo lang als mogelijk en op een kwalitatief goed niveau thuis te laten wonen.

Om de doelstelling te realiseren is onder auspicien van de Stichting Sociale Gezondheid Deurne en in samenspraak met gemeente Deurne een projectinitiatief in ontwikkeling om in drie kleine kernen binnen de gemeenten Deurne, Asten en Someren (DAS gemeenten) aan de slag te gaan met het concreet opzetten van een sluitende keten van ondersteuning en zorg die aansluit bij de behoefte van de dementerende en zijn omgeving.

In de afgelopen jaren is er veel en succesvol geďnvesteerd in de versterking van de professionele zorg en ondersteuning van dementerenden en hun directe omgeving. In aansluiting hierop richt dit project zich op het activeren en inzetten van lokale vrijwilligers(organisaties), verenigingen en ondernemers voor deze doelgroep.
Door het mogelijk te maken dat mensen met (een vermoeden van ) dementie die in een kleine kern wonen, met inzet van de kracht en kwaliteit van lokale gemeenschap langer thuis kunnen blijven wonen, levert het project een bijdrage aan de verbetering van de leefbaarheid in de plattelandskernen.

De ervaringen in het project met het proces van totstandkoming van een lokale ondersteuningsstructuur worden beschreven en zijn daarmee overdraagbaar naar andere gebieden binnen en buiten Brabant. Doordat het de bedoeling is, dat er naast lokale partners (vrijwilligersorganisaties en bedrijven) ook grote zorg- en welzijnsorganisaties deelnemen wordt kennis actief gedeeld en kan ingezet worden in andere kernen.

Zupport copyright 2014