Stichting Sociale Gezondheid
Deurne

St. Sociale Gezondheid Deurne

Bezoekadres: Fabriekstraat 24 5753 AH Deurne
Postadres secretariaat: Zeisveld 35 3993 SH Houten
Tel: 06 – 30 69 34 85 Fax: 084 – 730 13 29

klik hier voor een mailbericht

nieuws

naar een inclusieve samenleving

sociale gezondheid

voor wie?

hoe?

projecten

documentatie

statutair

organisatie

contact

Voor wie?

De stichting heeft verschillende doelgroepen in het vizier.

Zonder uitputtend te zijn of groepen te willen uitsluiten denken we hierbij aan:
• kwetsbare ouderen, zoals ouderen met dementie;
• kwetsbare jongeren, waaronder kinderen met overgewicht;
• mensen met psychische/psychatrische problemen;
• geweldslachtoffers; multiprobleemgezinnen;
• urgent woningzoekenden; echtscheidingssituaties;
• mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt;
• mensen met fysieke problemen met wonen en werken, waaronder CVA-patiλnten;
• mantelzorgers en vrijwilligers.

Daarbij willen we niet uitgaan van aandoeningen, maar richten we onze aandacht op de gevolgen van deze aandoeningen voor sociale activering en participatie.

Zupport copyright 2016